Bewaken van 90 dagen termijn goederen in RTO binnen de keten een probleem?

Sinds de introductie van het douanewetboek van de unie (DWU) is het een verplichting om te bewaken dat bij de douane aangebrachte niet-unie goederen niet langer dan 90 dagen in tijdelijke opslag worden gehouden. De wetgever biedt geen mogelijkheid deze termijnen te verlengen. Deze termijn wordt beëindigd door goederen weder uit te voeren of onder een douaneregeling te plaatsen waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld in het vrije verkeer brengen, bijzondere regelingen of uitvoer. Het niet naleven van deze verplichting levert een douaneschuld op en de schuldenaar is de persoon die de verplichting dient na te komen. In dit geval dus een belangrijke taak voor de vergunninghouder RTO (Ruimte voor Tijdelijke Opslag) omdat deze zal worden aangesproken door de douane voor de douaneschuld.

Problematiek bewaken 90 dagen tussen RTO houders De uitdaging voor RTO houders
De uitdaging voor RTO houders maar ook voor de douane in het kader van toezicht is het bewaken van 90 dagen door de keten heen. In het eenvoudige voorbeeld dat er slechts één overdracht tussen RTO houders plaatsvindt waarbij niet-unie goederen reeds 10 dagen de status in tijdelijke opslag hebben en vervolgens worden overgedragen naar een andere RTO houder, kunnen de goederen bij deze opvolgende RTO houder nog maximaal 80 dagen in tijdelijke opslag worden gehouden.
Belangrijk is dan ook dat de reeds verstreken opslagperiode aan de opvolgende RTO houders bekend wordt gemaakt zodat de resterende toegestane termijn binnen het interne proces van de opvolgende RTO houder kan worden bewaakt. Omdat de aanvangsdatum van goederen in tijdelijke opslag niet binnen de keten wordt gedeeld, kan het vooral voor deze opvolgende RTO houders een uitdaging zijn om de maximale opslagperiode van 90 dagen op een correcte wijze te bewaken.

Last but not least ontbreekt het ook bij de douane aan een volledig overzicht om de tijdige beëindiging van de tijdelijke opslag te kunnen bewaken van goederen welke zijn binnengebracht. Om deze reden zullen veel RTO houders ervaren dat er regelmatig voorraadopnames worden gedaan door de douane. Per zending zal de douane in dit geval moeten terugrekenen of de 90 dagen termijn niet werd overschreden. Erg bewerkelijk voor alle partijen en om (onder andere) deze reden wordt momenteel hard gewerkt aan het project redesign DGVS voor wat betreft de scope luchtvracht.

Ontsluiten informatie aan marktpartijen
Toch vraag ik mij regelmatig af of het eenvoudiger kan en of de douane zelf een actieve rol zou moeten spelen om marktdeelnemers in staat te stellen een status met betrekking tot een zending en daarbij behorende aangifte te kunnen raadplegen. Het zou naar mijn mening zo moeten zijn dat elke marktdeelnemer in staat moet worden gesteld om een aangiftestatus te controleren, zonder dat op systemen behoeft te worden aangesloten. Op de website van de Europese Commissie zijn hier al diverse voorbeelden van te vinden.

Biedt ontsluiten van een initiële RTO datum uitkomst?
Stel dat de aanvangsdatum voor goederen in tijdelijke opslag wordt gedeeld op een opvolgende RTO houder in de vorm van een “initiële RTO datum” op bijvoorbeeld een overdrachtsdocument of elektronisch bericht. Dit geeft de individuele RTO houder dan de mogelijkheid om een datumveld op te nemen in zijn eigen warehouse management systeem waarmee de applicatie zelf in staat kan worden gesteld om het aantal resterende dagen te calculeren, welke resteert voor de tijdelijke opslag.

Lees het volledige artikel in Cargo Magazine op pagina 52 klik hier

 

================

ABOUT CARGO MAGAZINE

The printed edition of Cargo Magazine is distributed free of charge in the Netherlands and Belgium and the online version will be shared with our worldwide network of proffessionals in both the Dutch and English language.  We greatly appreciate your contributionn in professional writing, an interview or editorial or advertising.

Information:

For more information please see our media-pack

Our magazine team is ready to answer any questions you may have.

Kind regards,
Cargo Magazine Team

Email : redactie@cargomagazine.nl

Be the first to comment on "Bewaken van 90 dagen termijn goederen in RTO binnen de keten een probleem?"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*