Adequate informatie onmisbaar voor efficiënte luchtvrachtcontrole

Het op 29 april 2013 ingaan van de nieuwe EU-regelgeving voor luchtvracht zorgde voor een drastische toename van het aantal onbekende afzenders en aanbieders van luchtvrachtcontrole. De verwachte onbeheersbare toename van onbekende vracht blijft tot op heden echter uit. Toch zijn er volgens Dick Meijaard van PMT Cargo Smartpoint nog veel onduidelijkheden over de veiligheid en de keuze van ‘de beste methode’ om luchtvracht te controleren.

Meijaard noemt de toename van het aantal aanbieders van luchtvrachtcontrole gezond. “Concurrentie houdt de markt en het aanbod van diensten scherp.” Helaas constateert hij ook een regelmatig terugkerend probleem bij het uitvoeren van controles voor erkend agenten en afhandelaren. Hoe kan de erkend agent ervoor zorg dragen dat hij het juiste controlemiddel voor zijn luchtvracht besteld? “Dit vereist allereerst een specialistisch kennisniveau dat je van een erkend agent niet kunt verlangen. Die heeft een heel andere core-business dan nadenken over de eigenschappen van ETD, EDD en X-ray. Vaak ontbreekt ook de zich steeds weer vernieuwende informatie over toegepaste technieken en worden richtlijnen en besluiten gepubliceerd in vertrouwelijke stukken die niet voor iedereen even toegankelijk zijn.

Naast deze technische belemmeringen is er ook een ander probleem die het de erkend agent niet altijd mogelijk maakt om goed te kunnen beoordelen welk middel het meest geschikt is om zijn eigen luchtvracht te controleren. Om die beoordeling te maken moet je immers de specificaties van de te controleren luchtvracht weten en dus de luchtvracht kunnen zien. Helaas is dit voor erkend agenten niet altijd even makkelijk te realiseren. De Airway Bill biedt te weinig houvast om een dergelijke beoordeling goed te kunnen maken en de aanvullende informatie van de afzender ontbreekt doorgaans.

Meijaard zoekt de oplossing dan ook in een andere richting. “We moeten er niet van uitgaan dat de erkend agenten over voldoende kennis kunnen en willen beschikken om het juiste controlemiddel te kiezen.. Dat is de verantwoordelijkheid van de controleurs luchtvracht.. De controleur zet immers uiteindelijk zijn handtekening onder de veiligheidsverklaring.” Meijaard geeft aan dat het voor zijn bedrijf, PMT Cargo Smartpoint, ook vanaf het eerste begin essentieel is geweest alle mogelijke controlemiddelen aan te kunnen bieden. “De agent vertelt ons wat er gescreend moet worden, wij zorgen dat het met het juiste controlemiddel wordt uitgevoerd.”

Het is belangrijk dat de erkend agent de informatie aanlevert die voor het nemen van deze beslissing noodzakelijk is. Dat betekent dat er in de toekomst meer gefocust moet worden op het aanleveren van deugdelijke informatie bij het uitbesteden van controles. De erkend agent zal bij bestellen van controles een aantal eigenschappen van de vracht moeten kunnen benoemen. Alleen dan kan de controleur op voorhand de juiste keuze van het in te zetten middel maken. Dit voorkomt veel tijdsverlies en ook onnodige kosten. “Het komt nog wel eens voor dat we ergens verschijnen en gevraagd is om bijvoorbeeld ETD. Bij aankomst blijkt het om een pallet met stalen vaten te gaan, zonder informatie van de afzender of de zending luchtdicht verpakt is of niet. Dus de afzender moet worden gebeld. Als bijvoorbeeld blijkt dat de zending inderdaad luchtdicht verpakt is, moet de zending alsnog naar de X-ray getransporteerd worden voor controle. Dus behalve oponthoud ook extra kosten. Daar zit natuurlijk geen agent of afhandelaar op te wachten.”

 

Behalve informatie over wel of niet vacuüm verpakt, is ook de afmeting van de zending belangrijk. “Allereerst omdat er een limiet zit aan de tunnelopening van de op Schiphol ingezette X-ray machines. In de tweede plaats zijn er limieten aan de hoge van vracht die met EDD gecontroleerd kan worden.  Daarnaast is de samenstelling van de zending belangrijk. Gaat het om een zending die uit 1 grote kist bestaat of om een pallet die is opgebouwd uit vele kleine doosjes? In het eerste geval kan EDD wel en in het tweede geval mag ETD niet. Is de zending afstapelbaar, waardoor weer meer controlemiddelen toegepast kunnen worden, of is dit absoluut niet wenselijk?”

 

Belangrijkste conclusie is dat de agent en afhandelaar ervoor moeten zorgen dat ze de informatie over een te controleren zending kunnen aanleveren. “Wel of niet vacuüm, afmeting en samenstelling van de zending zijn criteria die betrekking hebben op de momenteel gangbare en goedgekeurde controlemethodes voor luchtvracht. De detectie van explosieve stoffen is hierbij op een drietal principes gebaseerd: verdamping (ETD & EDD), moleculaire dichtheid (X-ray) en vorm (X-ray). Welke methode voor welke vracht het best kan worden toegepast, is vervolgens een beslissing die de controleur op basis van de verkregen informatie moet maken. Er zijn ook andere toegestane controlemiddelen, zoals metaaldetectie. Om deze methode toe te kunnen passen zal de agent/afhandelaar ook de vraag moeten kunnen beantwoorden of de zending geen metalen delen bevat en of de zending volledig organisch verpakt is. Aangezien de meeste dozen die op Schiphol voorbijkomen toch wel een nietje bevatten, wordt deze methode weinig ingezet.”

 

Vanzelfsprekend werken fabrikanten volop aan het ontwikkelen van controletechnieken die niet de beperkingen van de huidige methoden kennen of deze beperkingen aanvullen. “Zo wordt momenteel nagegaan in hoeverre een combinatie van verschillende controletechnieken in één apparaat geïntegreerd kunnen worden. De GDA2 van Airsense gebruikt bijvoorbeeld behalve de Ionen Mobiliteit Spectrometrie (het principe waarop Ionscan en Itemiser werken) foto-ionisatie, elektrochemische reacties en metaaloxide sensoren om luchtsporen te analyseren.” Toch verwacht Meijaard dat het nog wel enige tijd zal duren voor de praktijk iets heeft aan de nieuwe ontwikkelingen. “Voorlopig is zowel de erkend agent als de afhandelaar het meest gebaat bij het aanleveren van zo veel mogelijk adequate informatie bij het bestellen van zijn controles van luchtvracht.”

 

Dick Meijaard – PMT Security

Bron: CargoHub magazine editie nr 2

Be the first to comment on "Adequate informatie onmisbaar voor efficiënte luchtvrachtcontrole"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*