DE STAKING BIJ AVIAPARTER " de feiten op een rij "

FNV heeft de redactie van Cargo Magazine verzocht tot het plaatsen van het onderstaand artikel.  Om een transparante en inhoudelijke discussie te kunnen voeren en mening te kunnen vormen over stellingnames,  hebben wij  de directie van Aviapartner gevraagd om een reactie en deze verwerkt in het bericht van FNV.

FNV : DE STAKING BIJ AVIAPARTER ” de feiten op een rij”
Dinsdag  18 maart 2014 hebben werknemers van Aviapartner Cargo op Schiphol het werk neergelegd. Ze willen hun atv-dagen terug, een loonsverhoging van 3% en een betere behandeling van uitzendkrachten.

Wat zijn de achtergronden van dit conflict? Jarenlang hebben de werkers van Aviapartner offers gebracht omdat het toen slecht ging met de sector. Inmiddels zit de luchtvracht weer in de lift en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn positief.

Reactie Aviapartner
Luchtvracht zit in de lift en de vooruitzichten zijn wellicht voor de sector positief maar helaas niet bij Aviapartner. Aviapartner heeft de afgelopen jaren klanten zien vertrekken naar de concurrentie.  Het is daarom van belang niet alleen naar sector ontwikkelingen te kijken maar in het bijzonder hoe ons bedrijf er nu voor staat.  Welke offers hebben de medewerkers bij Aviapartner gebracht, gedurende een economische crisis die voor Aviapartner eigenlijk al in eind 2008 zijn intrede deed?

 • Sinds 2008 heeft Aviapartner Cargo, ondanks de jarenlange verliezen en verlies aan klanten, niemand gedwongen ontslagen.
 • Sinds 2006 heeft Aviapartner Cargo, t/m 2013 de salarissen met 13,75% laten stijgen. De inflatie in Nederland over dezelfde periode was opgeteld 15%.
 • Aviapartner loopt dus eigenlijk 1,25% achter. Deze 1,25% is op 1-1-2014 door overheidsmaatregelen in het belastingstelsel ruimschoots teniet  gedaan.
 • FNV sluit in dezelfde periode bij een grote concurrent voor 2 jaar een CAO af tegen de 0-lijn!

De offers zijn beperkt gebleven tot het éénmalig 1 vakantiedag inleveren en, indien van toepassing, 1 seniorendag. De 12 ATV dagen zijn niet ingeleverd maar uitgeruild tegen een kortere werkdag/werkweek van 38 uur.

FNV : Tijd om weer een cao met normale arbeidsvoorwaarden af te spreken
De werkgever wil hier niets van weten en beroept zich op de bestaande cao. Ja, er is al een cao bij  Aviapartner Cargo, maar die is alleen door de Unie ondertekend. De Unie is inmiddels, net als de FNV, met voorstellen gekomen voor een betere cao, maar realiseerde zich te laat dat ze verzuimd had om de oude cao op te zeggen. Voor de FNV heeft dat geen betekenis verder. De FNV heeft haar handen vrij om een nieuwe cao te sluiten en vanaf november 2013 hebben we dat ook aan iedereen duidelijk gemaakt. Waaronder de directie, die toen aangaf graag met ons over een cao te willen onderhandelen.

Reactie Aviapartner
FNV stelt dat Aviapartner vanaf het begin heeft aangegeven te willen onderhandelen over een nieuwe CAO. Het tegendeel is waar. Aviapartner stelde zich op het standpunt dat ze in principe een CAO heeft die loopt tot 1 april 2015. Een nieuwe CAO, met ook FNV als partij, was wenselijk maar mocht niet kostenverhogend werken.

FNV : Wat de werknemers willen
Voordat we dit deden hebben we met heel veel werknemers van Aviapartner Cargo gesproken. De werknemers wilden een loonsverhoging, want ze staan al meerdere jaren op 0 en ze willen hun adv-dagen terug, die ze tijdelijk inleverden om het bedrijf gezond te maken. Dat tijdelijke was voor iedereen duidelijk. Directie en de Unie hebben dit tijdelijk karakter van de afspraak echter geschrapt uit de cao, zonder medeweten van de FNV.

Daarnaast willen de werknemers dat de vaste uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als zij en ook een vast contract. Ze zijn het steeds wisselen van werknemers meer dan zat, het maakt het werk onveilig en het verhoogt de werkdruk. Deze werknemers  geven dus vorm aan het beleid van de FNV: koopkracht en echte banen.

Reactie Aviapartner 
De medewerkers willen een loonsverhoging en 12 ATV dagen terug. Aviapartner zou niets liever willen dan dat ze deze eisen kon inwilligen. Helaas is dat gezien de financiële resultaten van het bedrijf niet mogelijk. Het is ook niet waar dat onze medewerkers al meerdere jaren op 0 staan. De laatste loonsverhoging was 1,5% per 1-4-2012 en diende daarmee voor koopkrachtbehoud voor 2012. In 2013 is de 0-lijn gehanteerd bij Aviapartner en heeft FNV bij een concurrent deze zelfs ook voor 2014 afgesproken. Dat de ATV dagen zijn afgepakt zonder medeweten van FNV is onzin. Alles is in alle openheid besproken en gepubliceerd. Het met De Unie afgesloten CAO-protocol is zelfs ter “gedoog-ondertekening” aan FNV aangeboden in volledige tekst .  FNV is volledig en tijdig geinformeerd geweest over het feit dat deze afspraak niet tijdelijk was.

FNV : Het kan, want Schiphol groeit
Uit de cijfers van Schiphol blijkt dat het ook mogelijk is. De volumes nemen snel toe. Voor vracht werd afgelopen maand een groei geboekt van 8,7% ten opzichte van het voorgaande jaar en de groei blijft.2 De afhandelingsbedrijven zelf rekenen al enige tijd op een groei van drie tot vijf procent per jaar. Er is alle ruimte om betere afspraken over arbeidsvoorwaarden te maken, de koopkracht te herstellen en de mogelijkheid om meer mensen een goede baan met een vast contract en een goed salaris te geven. Dat heeft de Nederlandse economie nodig.

Reactie Aviapartner
De tonnages op Schiphol nemen wellicht toe maar deze nemen bij Aviapartner door het verlies van diverse klanten over de afgelopen jaren  juist af.  Dit betekent minder inkomsten in een situatie waarin bij het huidige kostenniveau al verlies werd gedraaid.  Doordat FNV niet naar de specifieke bedrijfseconomische situatie van Aviapartner Cargo wil kijken worden er onvoorwaardelijke looneisen gesteld waar in redelijkheid niet aan kan worden voldaan.

Als er door FNV in zijn algemeenheid naar groei wordt gekeken, is het van cruciaal belang ook te beoordelen wat deze extra kilo’s  nu daadwerkelijk opleveren. De tarieven zijn namelijk de afgelopen jaren verder onder druk komen te staan en dat betekent dat er op elke kilo welke wordt afgehandeld ook minder wordt verdiend.

Volgens FNV is er bij bedrijven alle ruimte om betere arbeidsvoorwaarden af te spreken. Het is jammer dat FNV deze ruimte niet nader weet te onderbouwen. Overigens voert Aviapartner altijd al het beleid dat uitzendkrachten na bepaalde periode kunnen instromen in een vast contract. In tegenstelling tot veel andere bedrijven worden bij Aviapartner contracten na 3 jaar goed functioneren gewoon omgezet in een contract voor onbepaalde tijd indien de marktomstandigheden ongewijzigd zijn.

FNV : Waarom offers? Voor nog meer winst?
Aviapartner blijft aan de werkers vragen om offers te brengen. Maar voor wie? Het bedrijf is eigendom van durfkapitalist 3i en CEO Laurent Levaux. Zij hebben een reputatie opgebouwd door bedrijven ingrijpend te reorganiseren en vervolgens met forse winst te verkopen. 3i noteerde onlangs nog een winst van 175 mln Britse pond over het laatste half jaar.  Dus waarom worden er offers van werknemers gevraagd? Om het bedrijf Aviapartner te redden? Of om de winsten van de investeerders zeker te stellen?

Reactie Aviapartner
Aviapartner is van mening dat FNV beter haar huiswerk moet doen. Dan zal FNV erachter komen dat Aviapartner dankzij 3i en onze CEO nog overeind staat zonder dat dit heeft hoeven leiden tot gedwongen ontslagen. Geen enkele ondernemer of investeerder zal zonder redelijke kans op het veiligstellen van zijn investering of het realiseren van winst blijven investeren in een onderneming waar verlies wordt gedraaid. De door FNV gestelde looneisen maken gezond ondernemerschap binnen Aviapartner Cargo voor de toekomst onmogelijk en zet daarmee banen van medewerkers op het spel.

FNV : ‘De concurrentie is moordend’
Dat wordt er dan gezegd en daardoor kan Aviapartner Cargo geen winst maken. Ja, dat de concurrentie moordend is, weten we, maar dat doen de bedrijven zelf. De prijs per ton daalt alleen maar in de honger om omzet binnen te krijgen. De FNV gaat deze concurrentie niet financieren door op arbeidsvoorwaarden in te binden. Daar hebben werknemers niets aan.

Bovendien leidt deze race to the bottom tot vernietiging van goede banen en goede bedrijven en dat is niet het beleid van de FNV.
Koopkracht en echte banen voor alle Schipholwerkers

Aviapartner Cargo is de eerste op Schiphol waar we ons op richten, maar het zal niet de enige blijven. Ook in de andere bedrijven hoort de FNV de wens van de werknemers voor meer koopkracht en betere banen. We spreken met heel veel werknemers in de afhandeling van vracht en passagiers en in de beveiliging. Die willen allemaal hetzelfde: meer koopkracht en echte banen. Dat kan betaald worden, omdat vliegen en vervoer door de lucht alleen maar goedkoper is geworden.

Reactie Aviapartner
Het klopt wellicht dat de luchtvracht in zijn algemeenheid weer in de lift zit, ook wij als Aviapartner Cargo zien die lichtpuntjes op de markt. Echter, voor Aviapartner Cargo geldt dit helaas niet. In korte tijd hebben wij afscheid moeten nemen van maar liefst 5 klanten van formaat en per 1 mei 2014 vertrekt Saudia Airlines als klant. Voor FNV lijken de Schiphol- en IATA-cijfers doorslaggevend te zijn om bij Aviapartner Cargo direct de arbeidsvoorwaarden te willen verbeteren. Daarnaast kijkt FNV enkel naar groei in volume luchtvracht. Men gaat er dus aan voorbij dat de tarieven voor luchtvracht al jaren onder zeer grote druk staan waardoor veel bedrijven, inclusief Airlines, het zeer lastig hebben. Op deze marktwerking heeft Aviapartner geen invloed.

Hoe Aviapartner Cargo er zelf voor staat lijkt van ondergeschikt belang en daarom is het ook duidelijk dat deze door FNV uitgeroepen staking inderdaad niet om Aviapartner gaat maar over een FNV belang over geheel Schiphol. Voor Aviapartner is het onbegrijpelijk dat er een staking wordt uitgeroepen bij een bedrijf dat één van de betere CAO’s op Schiphol heeft en in tegenstelling tot groei helaas te maken heeft met krimp.  Waarom richt FNV de pijlen juist op Aviapartner ?

FNV : Sector-cao voor de afhandeling
De FNV wil een sector-cao in de afhandeling die uiteindelijk algemeen verbindend verklaard wordt en dan stopt de concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dan is het wel nodig dat voor de uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden gaan gelden. Op de website mindyourjob.nu kan iedereen volgen welke stappen de FNV gaat zetten. Alle bedrijven komen aan de beurt, omdat de werknemers dat willen.

Reactie Aviapartner
Aviapartner vindt ook dat de verdere afkalving van arbeidsvoorwaarden door prijsconcurrentie een halt moeten worden toegeroepen. Het is voor Aviapartner de reden dat zij al jaren één van de initiatiefnemers is voor de totstandkoming van een sector CAO, samen met Menzies World Cargo. Het wordt nu wel tijd dat vakbonden hier echt hun geld, tijd en energie in gaan steken en de “heilige huisjes” durven aan te pakken.

FNV : Actie voeren met de steun van leden
Bij Aviapartner Cargo hebben we nu meer dan 230 leden. Daar zaten ook uitzendkrachten bij, maar die worden meteen ontslagen als blijkt dat ze lid zijn geworden van de FNV of actief aan het werk van de FNV bijdragen. De FNV wil graag onderhandelen met de directie van Aviapartner Cargo. Dat proberen we al sinds december en elke keer weer verzint de directie iets om dat toch niet te doen. Het laatste wat ze verzonnen was een kort geding en dat hebben ze op alle punten verloren. De FNV kan actie voeren met de steun van haar leden en die stakende leden beslissen hoe het verder gaat en die hebben een duidelijke boodschap: 3%, atv-dagen terug en de uitzendkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen. Als de directie van Aviapartner aangeeft bereid te zijn dit te doen gaan we meteen aan tafel.

Reactie Aviapartner
FNV stelt in haar stuk dat Aviapartner weigert te onderhandelen. Het tegendeel is waar. We hebben zelfs al een aantal voorstellen van FNV ingevuld. Het probleem is dat FNV niet wil afwijken van haar looneis en teruggave van 12 ATV dagen, die overigens nooit zijn ingeleverd maar zijn uitgeruild voor een 38-urige werkweek.

FNV : Onveilige situaties door onbevoegde werknemers
De gevolgen van de actie zijn fors. Op de eerste plaats is, doordat Aviapartner onervaren stakingsbrekers inzet, de veiligheid in het geding. Er lopen onbevoegde werknemers rond die werk doen waarvoor ze niet opgeleid zijn. Ze hebben toegang tot luchtvracht en zijn niet gescreend, ze komen op vertoon van een legitimatie binnen en krijgen ter plekke een Aviapartner-pas. De FNV heeft Schiphol NV en de Marechaussee op deze risico’s gewezen.

Reactie Aviapartner
Natuurlijk is een staking niet zonder gevolgen, dat laatste zal Aviapartner niet ontkennen. Het is echter wel zo dat we ondanks de staking nagenoeg alle vluchten zonder problemen hebben kunnen afhandelen. Het is echter niet zo dat wij stakingsbrekers inzetten. We hebben nou éénmaal de wettelijke mogelijkheid om onbeperkt mensen in te zetten bij Cargo vanuit andere onderdelen van het bedrijf, zowel vanuit kantoren, management en staf maar ook vanuit Rotterdam Airport en Passenger Handling Amsterdam. En ook op de reguliere pieken mogen we uitzendkrachten inzetten.  De FNV heeft zowel de Marechaussee als de Arbeidsinspectie op ons afgestuurd. Uit die controles is niet gebleken dat wij onbevoegde personen inzetten. Het is zeer kwalijk dat FNV ons hiervan beschuldigd. Deze onterechte beschuldigingen brengen ons bedrijf  in discrediet en daarmee ook het vrachtvervoer vanaf de luchthaven Schiphol naar bestemmingen over de gehele wereld.  Security is een hot issue en je wilt internationaal als mainport  Schiphol geen imago schade oplopen.  Ons verzoek aan FNV is dan ook zorgvuldig en verantwoordelijk om te gaan met middelen die worden ingezet en uitlatingen welke worden gedaan om de staking en gestelde eisen kracht bij te zetten.

FNV : Stakingsbrekers
De wet wordt overtreden omdat uitzendbureau Werk en IK en Labourlink onderkruipers (stakingsbrekers) naar het bedrijf sturen en beide bedrijven zijn gesommeerd om dat niet meer te doen. Overigens, die bedrijven vullen hun zakken met deze activiteit en de uitzendkrachten is 2400 euro netto per maand beloofd. De vliegtuigen komen en gaan, worden nog gelost zolang er plaats is in de loods en vaak gaan vliegtuigen leeg weg of wijken uit naar een andere luchthaven. Dat is besmet werk en onze buitenlandse collega’s geven aan deze vliegtuigen niet af te handelen. Op dit moment staan er nog geen andere acties op stapel op Schiphol anders dan die van de schoonmakers, die ook terecht vechten voor echte banen en meer koopkracht.

Reactie Aviapartner
Het is een “Broodje Aap” verhaal dat vliegtuigen vaak leeg weg gaan en dat wij stakingsbrekers inzetten die dan vervolgens maar liefst € 2.400,- netto per maand wordt beloofd. Op het moment dat vliegtuigen moeten uitwijken naar andere luchthavens dan wordt er goed gekeken of dit gewoon een klant is bij Aviapartner op die luchthaven. Zo niet dan respecteren wij de beslissing van de buitenlandse collega’s om deze vliegtuigen niet af te handelen. Tot op heden is dit echter nog niet gebeurd.

Aviapartner is van mening dat de staking van FNV haar doel voorbij is geschoten. Het is een gemeenschappelijk belang om het bedrijf gezond te houden zodat banen kunnen worden behouden.  Ook is het van belang dat er wordt geluisterd naar de wensen van de medewerkers en wij hebben toegezegd dit te zullen doen en waar mogelijk hierin tegemoet te willen komen.  Het bedrijf draait dankzij  grote inzet van veel werkwilligen door. Inmiddels hebben de eerste medewerkers zich weer gemeld om weer aan het werk te gaan. Ook zij zijn van mening dat de FNV te ver doordraaft en een gemeenschappelijk werknemer / werkgever belang uit het oog is verloren.

Aviapartner treedt terugkerende  collega’s met wederzijds respect tegemoet en heet hen van harte welkom!

Directie Aviapartner Cargo

 

Ingezonden stuk FNV : MYJ_Achtergrondinfo_staking_Aviapartner(1)

 

 

.

4 Comments on "DE STAKING BIJ AVIAPARTER " de feiten op een rij ""

 1. Zie ook artikel in telegraaf : Cao-overleg massaal opgeschort door crisis

  Meer dan de helft van alle circa 900 cao’s in Nederland is de afgelopen tijd verlopen zonder dat er een nieuwe voor in de plaats is gekomen. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN.

  In januari, februari en maart werden „slechts” 38 cao’s afgesloten. Een aantal van 100 zou volgens de organisatie „normaal” zijn geweest voor de eerste drie maanden van het jaar. De looneis van 3 procent van de FNV blijkt telkens weer het struikelblok, aldus een woordvoerder.

  „De vakbonden willen als het ware een voorschot op iets dat er nog niet is”, zegt hij. „Sterke en concurrerende bedrijven zijn nodig om de economie weer op gang te brengen. Daarna volgt pas een toename van de werkgelegenheid en een loonsverhoging. Iets moet eerst verdiend worden, voor het verdeeld kan worden.”

  Nederland telt volgens AWVN in totaal circa 900 cao’s. Daaronder vallen 5,4 miljoen werknemers. Per 1 april zijn 518 cao’s, goed voor 2,8 miljoen werknemers, verlopen. Onder meer voor de grote overheidscao’s gemeenten en rijk (beide meer dan 100.000 werknemers) is nog geen nieuwe overeenkomst getekend. De onderhandelingen over die cao’s worden extra bemoeilijkt doordat de vakbonden inzetten op loonsverhoging, terwijl het kabinet juist wil bezuinigen, aldus AWVN.

  Bij 125 cao’s verliep de einddatum al voor 2013.

  bron : http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22452867/__Cao-overleg_massaal_opgeschort_door_crisis__.html

 2. Waar blijft de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol met een reactie ?

  Met dank aan de luchthaven Schiphol worden werknemers van afhandelingsmaatschappijen tegen elkaar uit gespeeld onder het mom van vrije markt werking.

  Laat maar komen Ogden, freight8,Menzies,WFS, Swissport en excuus voor degene die ik me even niet meer weet te herinneren.
  Vecht elkaar de tent maar uit en zorg dat met je luchthavenbeleid die afhandelingstaart in steeds kleinere stukken wordt verdeeld met het maar toelaten van meer afhandelingsbedrijven.

  Als ik de FNV mag geloven is de staking voor betere arbeidsvoorwaarden bij APC slechts een begin en een opmaat van een lang heet voorjaar, zomer en herfst.

  En niet alleen bij APC maar ook bij de con-collega’s.

  Of APC de winter haalt en zal overleven in deze slangenkuil die de naam Schiphol heeft, weet ik niet.
  Wel dat met dank aan die zelfde luchthaven Schiphol met zijn kom maar binnen afhandelaren mentaliteit,
  brengt niet alleen mijn werkgelegenheid in gevaar maar ook van veel andere Schiphol collega’s.

  Dit is uiteindelijk aan de basis waar dit conflict over gaat

  Een bezorgde werknemer.

  Ruud Goezinne

 3. Is het soms een principe kwestie aan het worden bij de FNV in de strijd bij Aviapartner Cargo ? Bij de ABN lijkt FNV namelijk wel oog te hebben voor de bedrijfseconomische situatie van de onderneming.

  ‘Sobere’ cao voor personeel ABN Amro
  De werknemers van ABN Amro zitten de komende twee jaar vast aan een nullijn. Ook krijgen ze een minder lucratieve pensioenregeling.

  De bank sloot woensdag een akkoord met vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond en het ABN AMRO Pensioenfonds over een nieuwe, ‘sobere’ cao, meldt de bank woensdag.

  De nullijn en nieuwe pensioenaanspraken ‘passen bij de huidige tijdsgeest en bij de bank die we nu en straks willen zijn’, meldt bestuurslid Caroline Princen in een verklaring. De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari en heeft een looptijd van twee jaar.

 4. Grote bedrijven als Aviapartner Cargo vallen niet om…… yeah right. Indirect 3000 banen op de tocht bij Philip Morris onder andere goed voor ongeveer 200 banen in de schoonmaak sector. Voor doorgaan met acties ook in deze sector want in de schoonmaak branche hebben ze recht op echte banen. Behalve dan die 200 man/vrouw die straks helemaal geen baan meer hebben. Het is sappelen mensen…… maak pas op de plaats. En voor diegene die nu een baan hebben prijs uzelf hier gelukkig mee want de arbeidsmarkt ziet er niet gunstig voor u uit.

  Diegene die nu hoog van de toren blazen hoeven zich waarschijnlijk geen zorgen te maken want die zijn er van overtuigd dat ze straks zonder problemen weer ergens anders aan het werk kunnen. Ik vermoed dat dit mensen zijn met een beroep waar veel vraag naar is. Ik zeg in dat geval….. vooral doorgaan met staken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*