DGM Netherlands is back in business!

Wie al wat langer in de luchtvrachtindustrie rondloopt, heeft ongetwijfeld zaken gedaan met DGM als het gaat om de behandeling en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Nadat de Nederlandse vestiging het DGM netwerk verliet, kwam al snel de vraag vanuit de markt én het DGM netwerk, om een nieuwe vestiging in Nederland te openen, die inmiddels in Hoofddorp, op een steenworp afstand van Schiphol volledig operationeel is. Sinds 1 december jl. staat Rik Wormgoor – DG-Man in hart en nieren – aan het roer van de operationele afdeling.

DGM, dat staat voor Dangerous Goods Management, is onderdeel van een wereldwijde franchise organisatie die ruim 50 vestigingen in 30 landen heeft.

Wat velen wellicht niet weten is dat het DGM-concept zoals dat nu bestaat, ontstaan is in Nederland. In 1987 zag wijlen Frank Pétillon een kans in het wereldwijd benaderen van de DG Materie, wat in 1988 resulteerde in de eerste zogeheten E-Erkenning in Nederland. DGM anno nu werkt nog steeds volgens de visie van Frank.

Alle modaliteiten
“Onze core business is niet alleen voor luchtvracht het verzendklaar maken van zendingen gevaarlijke stoffen”, zegt Rik. “Vanzelfsprekend zijn wij ook werkzaam binnen andere vervoersmodaliteiten zoals zeevracht en wegtransport, en ook advisering
met betrekking tot loodsinrichting, vergunningen, op- en overslag behoren tot ons portfolio. De laatste jaren zien wij een verschuiving tussen de diverse modaliteiten en wij hebben ingespeeld op die zogeheten modal shift. Het veilig vervoeren van
gevaarlijke stoffen beperkt zich nou eenmaal niet tot transport door de lucht. Ook aan boord van een schip of truck moeten gevaarlijke stoffen goed en deskundig verpakt en gedocumenteerd zijn”, aldus Rik. Niet alleen Nederland is het werkgebied
van DGM; ook internationale verladers weten hun weg naar het mondiale  netwerk te vinden wanneer ze DG versturen.

Internationaal netwerk met buying power
DGM is al 25 jaar marktleider op het gebied van ompakken, trainen en consultancy met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Met zo’n internationaal netwerk beperkt de expertise zich niet louter tot de Nederlandse markt, maar beschikt het bedrijf tevens over kennis van de lokale regelgeving in andere landen. Eén maal per jaar komen vertegenwoordigers van alle kantoren bij elkaar voor
een meeting. Daarnaast zijn er meerdere regionale bijeenkomsten waarbijvolop informatie wordt uitgewisseld en de kennis wordt gedeeld. Alle kantoren maken samen gebruik van één en dezelfde verzekering (Comprehensive General Liability Insurance), die uniek is in de wereld.

‘Autoriteit op gebied van gevaarlijke stoffen’
Eerste E-licentie in Nederland Terugblikkend vertelt Rik dat in 1988 de allereerste E-licentie in Nederland werd uitgereikt aan DGM door toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat, Neelie Smit Kroes. Houders van deze licentie mogen uit naam van derden gevaarlijke stoffen verzendklaar maken en de bijbehorende documenten opmaken waarbij zij alle verantwoordelijkheden van de afzender overnemen. Rik: “In tegenstelling tot A-licentie houders die alleen hun eigen gevaarlijke stoffen verzendklaar mogen maken, mag een E-Erkenning houder dit voor een derde partij verzorgen.

Wij zijn er trots op dat DGM de eerste E-Erkenning in Nederland kreeg. We hebben niet voor niets de letter E in ons logo laten verwerken.” Bedrijven met een E-licentie krijgen regelmatig inspecties vanuit IL&T (Inspectie Leefomgeving & Transport),
gemeente en brandweer, die toezicht houden op de naleving van de eisen met betrekking tot veiligheid, milieu en luchtvaart. Hierbij wordt getoetst of het bedrijf aan alle gestelde voorwaarden voldoet en of de betreffende vergunningen en erkenningen
behouden mogen worden.  (redactie: zie elders in CargoHub Magazine nadere uitleg over de verschillende licenties)

Sparren met IATA Waarin onderscheidt DGM zich van andere bedrijven die zich bezighouden met gevaarlijke stoffen? “Wij
zijn een sparring partner van onder andere IATA, de International Air Transport Association”, zegt Rik. DGM staat bekend als een autoriteit daar waar het gaat om het ompakken, checken en documenterenvan zendingen gevaarlijke stoffen.
Niemand is erbij gebaat dat zijn zending in de vervoersketen vertraging oploopt omdat deze niet aan de regelgeving voldoet, maar zowel ompakken als controleren kost tijd en dat is iets wat nauw luistert bij transport waarbij doorgaans alles haast heeft. “Door ervaring en efficiency werken wij snel, echter die snelheid gaat nooit ten koste van onze nauwkeurigheid. Omdat onze kennis altijd
up-to-date is, is uw zending bij ons in goede handen.”

Sterke ‘backoffice’
DGM Support is het overkoepelende orgaan dat voor alle vestigingen wereldwijd de overlappende zakenbehandelt; denk daarbij bijvoorbeeld aan de genoemde verzekering maar ook aan de communicatie met onder andere IATA, ICAO en FIATA*. Daar
naast werken alle kantoren met het zelfde softwarepakket dat ontwikkeld is door de eigen IT-tak van DGM. Het doel hiervan is om de eigen expertise te vermarkten en daarmee de klant te ontzorgen. Deze web-based software is professioneler, geavanceerder en minder foutgevoelig dan bijvoorbeeld een excel- of wordtemplate, waar veel afzenders nog mee werken. Rik legt uit: “IT beslaat het hele proces, niet  alleen luchtvracht. Stel je eens voor  hoeveel imagoschade bedrijven zouden kunnen ondervinden op het
moment dat er iets misgaat met een van hun zendingen.” Daarnaast heeft DGM Support een  Safety & Quality Manual opgesteld
waar elke DGM vestiging aan moet voldoen. DGM Support controleert  dat jaarlijks door middel van een audit. Zodoende is het kennis- en kwaliteitsniveau van elke vestiging gewaarborgd.

Kennis en ervaring
De collega’s van Rik zijn héél blij met zijn komst. Zij roemen zijn enorme kennis binnen het vakgebied en zijn zeer klantgerichte houding. Hij  is oplossingsgericht, denkt met de klant mee, en kent – door zijn lange staat van dienst – het klappen van de
zweep. “Of het nu gaat om ompakken, documenteren of gecompliceerde vraagstukken, Rik is op alle vlakken een versterking van DGM’s gedreven team.”  Onuitputtelijke dienstverlening  Op dit moment faciliteert DGM alleen in-house trainingen bij klanten.
Binnenkort verschijnen op het programma opleidingen met open inschrijving in DGM’s eigen trainings ruimte. Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van een webshop waar alle benodigdheden (verpakkingen, labels, handboeken, persoonlijke
beschermingsmiddelen etc.) online aangeschaft kunnen worden. “Ons portfolio bevat zoveel meer dan de hier genoemde diensten”, zegt Rik tot besluit. “Een compleet overzicht is te  vinden op onze website en natuurlijk kunnen bedrijven ons altijd benade ren voor meer informatie.”

DGM Netherlands
Zandsteen 46
2132 MR Hoofddorp
Tel: 023-303 3470
Fax: 023-303 3479
info@dgmnetherlands.nl
www.dgmnetherlands.nl

  • ICAO: International Civil Aviation Organization
  • FIATA: The International Federation of Freight Forwarders Associations

 

Rik Wormgoor

.

Be the first to comment on "DGM Netherlands is back in business!"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*