Inholland onderzoek eLink 2015 (deel II)

De luchtvrachtindustrie wil graag een efficiënter en effectiever afhandelingsproces op Schiphol realiseren. Daarom heeft de sectie Logistiek en Economie van de Hogeschool InHolland Haarlem als onderdeel van het EFRO project Airlink onderzoek verricht bij de grootste afhandelaren op Schiphol. Het gaat hierbij om bedrijven als AF-KLM Cargo, Menzies, AviaPartner, WFS, Swissport en Skylink. Centraal in het onderzoek staat het gebruik van eLink, een tool die zorgt voor procesoptimalisatie van de aanlevering en afhandeling van exportzendingen op de luchthaven. Hiermee kunnen alle betrokken bedrijven de efficiency binnen de luchtvrachtsector vergroten door verdere digitalisering binnen het aanleverproces van de exportvracht.

 

 

 

 

Voor u ligt deel II van het artikel eLink 2015. Het eerste deel van dit artikel is gepubliceerd op 21 januari 2015 in Cargohub nr. 4, hierin was het effect van eLink op de processen bij de afhandelaar alleen kwalitatief beschreven. In deel II worden de effecten ook uitgedrukt in daadwerkelijke cijfers. Dit is gedaan door het aanleverproces van de exportvracht bij de afhandelaar te simuleren en scenario’s door te rekenen en de bijbehorende besparingen per afhandelaar te prognosticeren.

Wat is eLink?
eLink is een verzamelnaam voor een belangrijk digitaliseringsprogramma op Schiphol ten behoeve van de afhandeling van vracht en de bijbehorende documentatie. Met eLink kan het afhandelingsproces effectiever en efficiënter worden georganiseerd. ICT (digitalisering) speelt daarbij een belangrijke rol, maar net zo belangrijk is de aanpassing van bestaande regels en gewoonten en efficiënt gebruik van de (multimodale) infrastructuur. eLink creëert een naadloze verbinding tussen de aanleverende partij en de afhandelaar, zodat de vrachtketen op Schiphol nu en in de toekomst kan excelleren op snelheid, betrouwbaarheid, veiligheid, kosten en duurzaamheid. Het gaat goed met eLink de participatiegraad is gestegen van 6%, begin 2014 naar 40% medio 2015.

Simulatie
Een simulatiemodel bouwen is complex en vereist kennis over het gehele proces. In samenwerking met de industrie en de gespecialiseerde softwareleverancier Talumis hebben de studenten een onderstaand simulatiemodel ontwikkeld welke een afspiegeling is van de werkelijkheid. In dit proces worden verschillende actoren onderkend binnen het aanleverproces van de exportvracht bij de afhandelaar. Hieronder volgt een weergave van het afhandelingsproces:

elink deel II

De ontwikkeling van het simulatiemodel is begonnen met een volledige beschrijving van de actoren.
Daarna is alle data rondom deze actoren verzameld en in het simulatiemodel geprogrammeerd. De informatie over al deze variabelen is gehaald uit de eigen metingen uitgevoerd door de studenten en de verschillende informatiesystemen die deze informatie registreren, hierbij moet men denken aan het interne warehouse management systeem van de verschillende afhandelaren en de registratiesystemen aan de poort van de afhandelaren beheerd door Smartloxs.

Prestatie indicatoren
Binnen het onderzoek naar eLink en het aanleverproces van de exportvracht bij de afhandelaren zijn door de studenten vijf belangrijke prestatie indicatoren opgesteld, namelijk:
1. Gemiddelde wachttijd per chauffeur bij de documentatiebalie
2. Bezettingsgraad documentatiebalie
3. Gemiddelde wachttijd per chauffeur bij het losdock
4. Bezettingsgraad losdock
5. Gemiddelde doorlooptijd per chauffeur op het terrein van de afhandelaar

Verder zijn er binnen het aanleverproces een aantal variabelen te onderscheiden die een invloed hebben op de verschillende prestatie indicatoren, een deel van deze variabelen hebben ook een relatie tot het gebruik van eLink. Door deze variabelen te veranderen is door de studenten kwantitatief geanalyseerd welke verbeteringen er gerealiseerd kunnen worden in deze vijf belangrijkste prestatie indicatoren van het proces bij de afhandelaar. Zo kan er als er een hogere participatiegraad bij de expediteurs rondom eLink wordt bereikt en er dus meer vracht als zijnde eLink zal worden aangeleverd, een besparing tot stand worden gebracht in de doorlooptijd en een besparing op de totale kosten binnen de logistieke keten. De wachtrijen kunnen worden verminderd, de doorlooptijd van trucks vermindert en de totale bewerkingstijd per zending bij zowel de balie als het dock kan op deze manier ook worden verminderd.

Er ontstaan dus voordelen en besparingen in de logistieke deelgebieden door:

  • Kortere doorlooptijd expediteurs
  • Lagere integrale kosten door besparingen gerealiseerd door het gebruik van eLink
  • Verhoogde afhandelingscapaciteit

Conclusie
De belangrijkste conclusie van de studenten was dat de verdere implementatie van eLink zal leiden tot een verbeterde concurrentiepositie van de luchthaven Schiphol op het gebied van vrachtafhandeling bij de export. Met enkele belangrijke (vervolg)investeringen in systemen, processen en mensen kunnen significante verbeteringen worden gerealiseerd. De gemiddelde doorlooptijd van de trucks op het terrein van de afhandelaar kan, op termijn, met ruim 40% worden verminderd, de gemiddelde arbeidstijd aan de balie kan met 80% worden gereduceerd en de gemiddelde wachttijd bij de documentatiebalie voor de expediteurs kan met 95% afnemen. Naast genoemde besparingen zal eLink ook leiden tot een reductie van CO2 uitstoot en papierverbruik.

Lectoraat Airport & Aviation, Hogeschool inholland
Auteur: Giovanni Douven, Research fellow & project manager

 

 

Be the first to comment on "Inholland onderzoek eLink 2015 (deel II)"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*