Prof Dr. Albert Veenstra ” Innovatie in de luchtvracht”

De luchtvrachtwereld staat op zichzelf en wordt gevormd door een relatief kleine groep bedrijven. Kennisinstellingen krijgen maar moeizaam toegang. Topsector Logistiek wilde daar een paar jaar geleden verandering in brengen. Dit  heeft uiteindelijk geleid tot het project Smart Connected Cargo Airport Schiphol (SCCAS). Het project is nog niet helemaal afgerond, maar de belangrijkste resultaten zijn al binnen.

Schiphol als hub
Een centrale vraag voor de Schipholcommunity is: hoe goed functioneert Schiphol nu als hub? In de wereld van de knooppunten (zeehavens, luchthavens) wordt deze vraag eigenlijk niet direct beantwoord en wordt al snel gewezen naar de connectiviteit van de luchthaven (aantal bestemmingen) of het vrachtvolume (totaalgewicht van de verwerkte zendingen). Dat zegt wel iets, maar geeft weinig inzicht in de geleverde logistieke prestaties of de mate waarin de prestaties aansluiten op de wensen en behoeften van supply chains die gebruikmaken van de hub.

Kwaliteit bloemen
Uit een studentenproject in SCCAS dat is uitgevoerd in samenwerking met de Holland Flower Alliance, blijkt dat denken in daadwerkelijke prestaties in de keten belangrijk is. Bij dit project is gekeken naar de samenwerking die nodig is om de kwaliteit van bloemen door de gehele luchtvrachtketen te verbeteren. Er zijn de afgelopen jaren diverse studies geweest naar maatregelen om de temperatuur van bloemen beter te beheersen en daarmee het vaasleven te garanderen of zelfs te verlengen. De impliciete veronderstelling was dat een hogerekwaliteit zich zou vertalen in een hogere prijs, waardoor er ruimte is voor ketenpartijen om te investeren in de noodzakelijke maatregelen.

Lees het volledige artikel in Cargo Magazine op pagina 41 klik hier

Be the first to comment on "Prof Dr. Albert Veenstra ” Innovatie in de luchtvracht”"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*