International Data Spaces Association ziet iSHARE als een belangrijke stap richting een digitaal verbonden bedrijfsleven

Delft, 18 maart 2019 – Vandaag heeft de International Data Spaces Association (IDSA) haar actieplan gepresenteerd om iSHARE te adopteren. iSHARE is een afsprakenstelsel voor het delen van data, een initiatief van de Topsector
Logistiek. IDSA’s keuze voor iSHARE is in lijn met haar strategie om wereldwijd een veilige en eenvoudige uitwisseling van data in zakelijke ecosystemen op basis van standaarden te ondersteunen.

De International Data Spaces Association (IDSA) is een internationaal peer-to-peer netwerk, een virtueel netwerk waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen actief samenwerken aan het ontwerp van een betrouwbare architectuur voor de data-economie. Het doel is om de wereldwijde uitwisseling van data tussen dataleveranciers en datagebruikers in zakelijke ecosystemen te faciliteren. Cruciaal daarbij is dat dataleveranciers controle houden over hun data, door restricties en voorwaarden voor het gebruik van hun data te definiëren. Sinds de oprichting in 2016 hebben bijna 100 bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en van verschillende omvang vooruitgang geboekt in het bouwen van de IDSarchitectuur. Onder de aangesloten organisaties bevinden zich verschillende Fortune 500-bedrijven, wereldwijd opererende middelgrote bedrijven, softwarehuizen en systeemleveranciers uit 18 landen.  Met het besluit om het iSHARE-afsprakenstelsel in de IDSarchitectuur op te nemen, versnelt IDSA de toepassing van een veilige infrastructuur die datasoevereiniteit en vertrouwen waarborgt. TNO is de Nederlandse IDS-hub die sectoren en organisaties faciliteert in het bouwen van data delen in ecosystemen.

Data-soevereiniteit: uniform, eenvoudig en gecontroleerd data delen iSHARE is een set afspraken die organisaties in staat stelt om elkaar toegang te geven tot hun data. Omdat ze allemaal dezelfde methoden voor identificatie, authenticatie en autorisatie gebruiken, hoeven ze niet telkens weer nieuwe afspraken te maken op het moment dat ze data willen delen. Het afsprakenstelsel is in 2018 geïntroduceerd. Het aantal organisaties dat iSHARE implementeert, groeit sindsdien gestaag.

“Met iSHARE geven we invulling aan onze ambitie om veilige data-uitwisseling tussen bedrijven te faciliteren en versnellen. Door iSHARE te omarmen, bieden we meer keuze in trust-mechanismen en een snellere implementatie voor onze community”, zegt Lars Nagel, Managing Director van IDSA. Michiel Haarman, Programmamanager binnen de Nederlandse Topsector Logistiek: “Ik ben heel blij dat IDSA en iSHARE elkaar gevonden hebben. Een vooraanstaand initiatief ter bevordering van het uitwisselen van data wereldwijd en een praktische toepassing gecreëerd door de logistieke sector zelf. Ik ben ervan overtuigd dat deze twee initiatieven die perfect
complementair zijn, elkaar gaan versterken.” “Wij zijn enorm opgetogen over IDSA’s beslissing om het iSHARE-afsprakenstelsel op te nemen in haar eigen architectuur voor het delen van data. Deze stap benadrukt de algemene
toepasbaarheid van iSHARE en is een belangrijke opstap voor onze community richting realisatie van de volledige IDSA-architectuur”, stelt iSHARE Lead Douwe Lycklama.

Uitgangspunten van IDSA en iSHARE
Zowel iSHARE als IDSA bouwen aan een netwerk van betrouwbare data dat is gebouwd op de
volgende uitgangspunten:
• Gedecentraliseerde architectuur: data blijft bij de bron
• Bescherming van vertrouwen: uniforme eisen voor onboarding
• Soevereiniteit van data en diensten: dataeigenaren houden controle
• Openheid: iedereen kan toetreden
• Veilige data-uitwisseling: bescherming van data-assets
• Bestuur op basis van samenwerking: de community bepaalt
• Schaalvoordelen van netwerken: adoptie creëert waarde voor iedereen
• Netwerk van platformen en diensten: inclusief ecosysteem
• Dataleveranciers creëren waarde door beschikbare data

 

Over International Data Spaces Association
De International Data Space Association (IDSA) is een peer-to-peer network, een virtuele dataruimte die
ondersteuning biedt voor een veilige data-uitwisseling en die eenvoudig de data in zakelijke
ecosystemen aan elkaar koppelt op basis van standaarden en gebruikelijke governance-structuren.
Ongeveer 100 internationale organisaties zijn lid van de IDSA-gemeenschap.

Over iSHARE
iSHARE is een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij
hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer
opnieuw afspraken hoeven te maken om data te delen. Partijen die werken volgens de iSHARE
Afspraken creëren met elkaar een ‘netwerk van vertrouwen’ waarbinnen zij drempelloos data delen.
iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek.

Voor meer informatie
Bezoek onze website: iSHAREworks.org
Trudy de Jong, woordvoerder iSHARE

Be the first to comment on "International Data Spaces Association ziet iSHARE als een belangrijke stap richting een digitaal verbonden bedrijfsleven"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*