Krachten bundelen voor data zelfbeschikking: publieke en private partijen tekenen convenant

Delft, 16 april 2019 – Logistieke partijen en overheidsdiensten hebben vandaag tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek het Convenant Drempelloos Data Delen in de Logistiek getekend. 

Met het tekenen van het convenant erkennen containerterminaloperator Hutchinson Ports ECT Rotterdam, community platforms Cargonaut en Portbase, Secure Logistics, Rijkswaterstaat (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Douane (ministerie van Financiën) het belang van zelfbeschikking over de eigen (logistieke) data en nemen zij zich voor om iSHARE te implementeren in de eigen processen of te ondersteunen. Daarmee sluiten zij aan bij de Nederlandse kabinetsvisie op datadeling tussen bedrijven die recent werd gepubliceerd.

Data zelfbeschikking
iSHARE is een afsprakenstelsel, ontwikkeld door en voor de logistieke sector, waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Organisaties die werken volgens de iSHARE-afspraken zijn in staat om eenvoudig en snel logistieke data te delen. Dit alles met behoud van volledige controle over de eigen data. Basisprincipe van het afsprakenstelsel is namelijk dat data eigenaren te allen tijde beslissen met wie hun data wordt gedeeld en onder welke condities.

“Het is van groot belang dat de sector zelf – publieke en private partijen, grote en kleinere ondernemingen, vragers en aanbieders van data – zelf controle houden over hun data. En dat kan met iSHARE. Door het commitment van deze partijen, wordt het voor hun ketenpartners nog interessanter om ook iSHARE te implementeren”, aldus Michiel Haarman, programmamanager van de Topsector Logistiek.

Samen Drempelloos Data Delen in de Logistiek
Met het convenant werkt de logistieke sector aan het wegnemen van barrières voor intensiever data delen in de keten. Organisaties die het convenant willen bijtekenen, worden uitgenodigd om dat te doen. Daarvoor kunnen zij contact opnemen met: ConvenantDataDelen@iSHAREworks.org.

Over iSHARE
iSHARE is een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer opnieuw afspraken hoeven te maken om data te delen. Partijen die werken volgens de iSHARE afspraken kunnen onderling drempelloos data delen. iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek.

Be the first to comment on "Krachten bundelen voor data zelfbeschikking: publieke en private partijen tekenen convenant"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*