Maastricht Aachen Airport – een complete luchthaven

In de EU-verordening nr. 300/2008 van 29 april 2008 zijn de Europese basisnormen gesteld voor de beveiliging van de burgerluchtvaart in alle lidstaten. Ook zijn er eisen gesteld aan het overheidstoezicht op de naleving van deze  normen. Elk lidstaat van de Europese Unie moet daartoe een Nationaal Beveiligingsprogramma voor de Burgerluchtvaart (NCASP) opstellen waarin wordt aangegeven hoe in het eigen land de beveiliging van de burgerluchtvaart is  geregeld. In het NCASP heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor Nederlandse luchthavens onder meer bepaald dat de luchthavenexploitant vastlegt hoe de lokale beveiligingssituatie op de luchthaven is geregeld. Ook de  luchthaven Maastricht is verplicht vast te leggen, hoe de taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn tussen overheid, Maastricht Aachen Airport (MAA) en de particuliere beveiligingsorganisaties, hoe de beveiligingsmaatregelen uit het NCASP op MAA geïmplementeerd zijn en wat de daarbij gehanteerde procedures en werkinstructies zijn.

Lees het volledige artikel in Cargo Magazine op pagina 46 klik hier

Be the first to comment on "Maastricht Aachen Airport – een complete luchthaven"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*