Misverstanden rond luchtvracht gevaarlijke stoffen verklaard

Steeds strengere regelgeving rond het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht heeft nog niet geleid tot het wegnemen van een behoorlijk aantal misverstanden. In de hele keten, van leverancier dan wel producent tot logistiek dienstverlener en logistieke hotspots als Schiphol, zou er meer aandacht moeten zijn voor de details van gevaarlijke stoffen. Dit artikel is bedoeld om de stand van zaken te schetsen aan de hand van een aantal voorbeelden.

Ondanks wetgeving, handhaving en specifieke kennis en ervaring van de industrie, is er nog onvoldoende aandacht voor het transport van gevaarlijke goederen door de lucht en de logistieke  voorbereiding daarvan. Serieuze wetgeving begin jaren ’80 werd vooraf gegaan door de ‘Restricted Articles Regulations’ van IATA. Dit velddocument was te gebruiken als voorbereiding en behandeling van zendingen gevaarlijke stoffen. De eerste UN-wetgeving werd rond 1983 van kracht in de vorm van de ICAO-Technical Instructions. Hierin staan alle wettelijke bepalingen beschreven, waaronder verantwoordelijkheden en procedures om gevaarlijke stoffen veilig te kunnen vervoeren.

Lees het volledige artikel op pagina 13 van cargohub magazine

 

Be the first to comment on "Misverstanden rond luchtvracht gevaarlijke stoffen verklaard"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*