Extra ECS administratieve lasten op komst voor afhandelaren ?

door Cargo Advisor
4 juli 2013

” Tijdens de voorlichtingsdag Aviation Security op 31 januari 2013 deelde de Douane het publiek mede in de toekomst aanbrenglocaties zullen worden aangewezen. De aankomstmelding in ECS (AaE) mag pas worden gedaan op het moment dat de goederen daadwerkelijk zijn aangekomen op een aangewezen aanbrenglocatie. Alleen de afhandelaren en de expediteurs die toestemming van de Douane hebben gekregen om de ECS-controles in hun eigen (2de linie) loods te laten plaatsvinden, worden aangewezen als aanbrenglocatie

In deze werkwijze vindt er – anders dan in de huidige situatie – geen vervoer plaats tussen het moment dat de Douane het controlebericht verstuurt en de aankomst op de aanbrenglocatie. In de veranderde werkwijze acteert de Douane m.b.t. de controle uitsluitend op basis van de AaE en de controleopdracht vanuit het douanesysteem DMF (ECS)” .

Mogelijk extra administratieve lasten op komst voor afhandelaren mbt ECS
Gevolg hiervan zal zijn dat expediteurs die niet voldoen aan deze voorwaarden de melding trader at exit pas kunnen doen op het moment dat de goederen fysiek zijn aangebracht bij een goedgekeurde aanbrenglocatie, bij de afhandelaar. Gelet op de noodzaak de aankomstmelding via de computer te moeten insturen naar de douane zal het de afhandelaar zijn die deze taak op zich moet nemen.

De melding trader at exit zal op handmatige wijze moeten plaatsvinden omdat de data om de aankomstmelding te kunnen doen niet vanuit het systeem van de afhandelaren beschikbaar is.  Bijkomend effect is dat ook de ECS MRN documenten de zending zal moeten begeleiden terwijl deze nu in veel gevallen achterwege kan blijven. Een aantekening op het afleverbewijs ( ACN bon ) dat aan de ECS verplichtingen is voldaan is voldoende voor een afhandelaar om een zending te kunnen accepteren zonder de ECS aangifte fysiek in ontvangst te nemen. Ook de E cargo receipt applicatie van cargonaut helpt om inzicht te krijgen bij de afhandelaar omtrent de ECS status van een zending en bijbehorend MRN. Dit alles geheel papierloos.

Met de nieuwe op stapel staande werkwijze van de douane zal de ECS aangifte de zending moeten begeleiden naar een goedgekeurde aanbrenglocatie. Niet alleen betekent dit extra administratieve handelingen voor de afhandelaar kort voordat de zending met het vliegtuig vertrekt maar ook wordt hierdoor een papierstroom op gang gebracht die de industrie juist zo slim heeft weten uit te bannen.

De extra werkzaamheden op het aanleverproces drukken zwaar op het luchtvrachtproduct. Juist een efficiente doorloop van goederen op dit drukke overdrachtsmoment is van grote invloed is op de snelheid van het luchvrachtproces en langere wachttijden hebben een domino effect op te maken kosten in de keten.

Het is dan ook aan te bevelen om hier met elkaar nog eens goed op in te zoomen, het luchtvrachtproduct heeft momenteel al genoeg te lijden…..

Met vriendelijke groet
Cargo Advisor

bron : http://forum.cargohub.nl/threads/15141-Mogelijk-extra-administratieve-lasten-op-komst-voor-afhandelaren-mbt-ECS?p=15589#post15589

Voorwaarden en mogelijkheden controle op de 2e linie

–       De betrokken afhandelaar moet AEO- Full gecertificeerd zijn;

–       De 2de linieloods/expediteur moet AEO- Full gecertificeerd zijn;

–       De 2de linieloods/expediteur moet gevestigd zijn in het kantoor van uitgang (zie onder);

–       De informatiestroom van en naar Douane moet gewaarborgd zijn;

–       De integriteit van de goederen na het verlaten van de 2de linieloods moet gewaarborgd zijn door eigen vervoer of door gebruik te maken van AEO vervoerders.

De AEO certificering is een voorwaarde, aangezien deze bedrijven getoetst zijn aan de Europese douanenormering om goed in control te zijn op douane procedures en veiligheid.
Veel bedrijven rondom Schiphol zijn sinds de invoering in 2008 inmiddels AEO, evenals de grotere vervoerders. Anderen werken met de vaste vervoerders verklaringen in het kader van Aviation security. Voor deze groep vervoerders betekent een stap naar AEO met name een aanvullende toetsing op de AEO-criteria ‘solvabiliteit’ en ‘staat van dienst.

Er zijn 2 mogelijkheden om controle op de eigen locatie in te richten:

Mobiele controle op de eigen locatie bij de expediteur.
De controle vindt plaats bij de expediteur in plaats van bij de afhandelaar, volgens een layered approach; de zending wordt in eerste instantie oppervlakkig gecontroleerd wordt en vergeleken wordt met de documenten. Desgewenst wordt de zending opengemaakt of wordt een mobiele scan ingezet. De aanrijtijd is maximaal de algemeen gehanteerde 2 uur.

Remote scannen.
Bedrijven die toch om AVSEC redenen een scan aanschaffen of hebben bieden we de mogelijkheid dat wij hierbij aansluiten door op afstand (remote) mee te kijken. De controle kan plaatsvinden op elk gewenst tijdstip gedurende de openingstijden van de scan.

2 Comments on "Extra ECS administratieve lasten op komst voor afhandelaren ?"

 1. Extra ECS administratieve lasten voor afhandelaren op Schiphol zijn niet nodig als we beter samen werken. Er is alleen extra werk wanneer de ECS melding niet of niet correct is gedaan!

  Vanuit ACN hebben we vele jaren goed overleg gevoerd met de Douane over het Export Controle Systeem. We hebben daarbij bewust gezocht naar de minste overlast van de extra controles. “Het wordt niet minder, maar minder meer”, zei Freek van Zoeren (destijds de baas van wat nu Douane Schiphol Cargo heet). Ter compensatie hebben we afgesproken dat de controles niet vlak voor belading van het vliegtuig plaatsvinden. Dan zouden afhandelaar en airline er pas echt last van hebben. Bij voorkeur doen we het veel eerder: bij de expediteur op de tweede linie. Een beetje dom van de Cargo Advisor om deze aanpak voor te stellen als extra administratieve lasten voor de afhandelaar.

  De “ideale” inrichting van het exportproces is vaak besproken in bijeenkomsten over ECS en SmartGate. Directie en medewerkers van Douane Cargo Schiphol hebben veel energie gestoken in de samenwerking met het bedrijfsleven en op alle mogelijke niveaus tekst en uitleg gegeven om tot nieuwe afspraken te komen. Dat gaat niet altijd gemakkelijk, maar dat is inherent aan vernieuwing.

  Innovatie is een modewoord voor iets dat vaak mislukt, las ik laatst in een opiniestuk van Jasper van Kuijk van de TU Delft. Hij benadrukt dat innovatie altijd gericht moet zijn op verbetering, alleen dat lukt niet altijd, vaak niet zelfs. Daarbij komt volgens Van Kuijk dat innoveren twee fundamentele kenmerken heeft die elke manager tot wanhoop kunnen drijven: een onzekere uitkomst en een onzeker proces.

  In het geval van eLink en SmartGate, waarin de exportcontroles centraal staan, moeten we nieuwe processen en methoden ontwikkelen en leren gebruiken. We komen er gaandeweg achter welke alternatieven er zijn. De uitdaging is echter niet om altijd innovatief te zijn, maar wel om altijd beter te zijn. Niet voor elke individuele schakel in onze luchtvrachtketen maar wel voor het totaal. Dat kan alleen als we het samen doen…

 2. Interessant. Als expediteur dus zaak om aan de voorwaarden controle op de 2e linie loods te kunnen voldoen om zelf ook extra administratieve lasten te voorkomen weer met papieren aan de slag te moeten gaan.

  Vraagje. Wat is nu de consequentie als wij EN de afhandelaar beide geen AEO status full hebben. Hoe zit dit ECS gebeuren dan in elkaar ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*