Nederland Distributieland : Logistieke matchmaker en promotor Nederland over landsgrenzen heen

De missie van Nederland Distributieland (NDL/HIDC) kan in een zin worden samengevat: ‘het promoten en vermarkten van Nederland als distributieland in het buitenland’. NDL is een vereniging die al ruim 27 jaar bestaat. Sinds maart van dit jaar staat Remco Buurman aan het roer. CargoHub Magazine sprak met hem over de ijzersterke missie van NDL en over zijn toewijding om de aantrekkelijkheid van Nederland als distributieland verder uit te bouwen.

Remco trad aan als algemeen directeur met de nodige kennis van zaken op het gebied van logistiek en promotie vanNederland in het buitenland. Hij was o.a. managing director van Rotterdam Investment Agency en Area Director voor NFIA, The Netherlands Foreign Investment Agency in San Francisco. Ook werkte hij enkele jaren als consultant in de logistiek.

 

 

“Nederland heeft heel veel te bieden aan bedrijven in het buitenland. Wij hebben een flinke voorsprong op andere landen als het gaat om bijvoorbeeld innovatiekracht, kennis en logistiek”, zegt Remco. “NDL wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk logistieke stromen van bedrijven uit  het buitenland via Nederland lopen.  Wij willen logistieke activiteiten naar Nederland trekken en laten zien dat Nederland een uitstekend vestigingsklimaat heeft.”

Kennis delen en samen optrekken

NDL heeft momenteel ruim 300 leden van uiteenlopende pluimage: van logistieke dienstverleners tot ICT-specialisten en van overheden tot financiële instellingen. Het is de logistiek die hen met elkaar verbindt en de drive om de Nederlandse logistieke sector in het buitenland te promoten. Alle bedrijven komen samen binnen NDL die ons land als  ‘Your logistics gateway to Europe’ in het buitenland presenteert. Het kenniscentrum van NDL is verschoven naar Dinalog, het Dutch Institute for Advanced Logistics waarmee nauw wordt samengewerkt. In het topsectorenbeleid van de overheid staat buitenlandpromotie hoog op de agenda. Arthur van Dijk, de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, is de aanjager van het zogeheten ‘Platform Buitenland
promotie Logistiek’ (PBL).  Het PBL selecteert programma’s, die worden uitgevoerd door NFIA, NDL en Dinalog. NDL heeft geen eigen mensen in het buitenland gestationeerd maar onderhoudt nauwe banden met de mensen van NFIA in de verschillende landen. Zij hebben vaak het eerste contact met de bedrijven die aangeven interesse in Nederland te hebben.

Voorsprong door innovatiekracht, kennis en logistiek

Nieuwe koers, tweesporenbeleid Bij NDL staat van oudsher netwerken hoog in het vaandel. De vereniging is sterk in het tot stand komen van verbindingen tussen en met partners. Die kracht wordt verder uitgebouwd en NDL wil nog meer dan voorheen een schakel, een matchmaker zijn tussen uiteenlopende partijen die hetzelfde nastreven. Daarnaast wil NDL een verdiepingsslag maken door een sectorgerichte en geïntegreerde aanpak.  Dat betekent dat gekozen wordt voor een bepaald segment bijvoorbeeld
lifescience & health. “Binnen dat segment wordt geformuleerd wat we willen bereiken, wat de mogelijkheden zijn en wat Nederland daarin te bieden heeft. We bekijken dat vanuit de gehele keten, samen met alle partners in die keten, en verkopen vervolgens deze propositie in vooraf bepaalde landen of aan specifieke bedrijven”, legt Remco uit. “Nederland maakt een efficiencyslag door op
deze manier samen te werken.  Soms liepen acquisitietrajecten dwars door elkaar heen. Met de sectorgerichte aanpak is dat verleden tijd. Dat is trouwens de trend die wij waarnemen en ook uitdragen: samenwerken met alle relevante partijen om een
gezamenlijk doel te bereiken.”

Samenwerken om gezamenlijk doel te bereiken

Aanpak
Wanneer NDL benaderd wordt door een buitenlandse verlader met een concrete – logistieke – vraag, dan wordt gekeken welke leden het beste aan deze vraag voldoen. Van alle leden heeft NDL logistieke profielen. Daarin staat wat een bedrijf doet, een eventuele specialisatie en andere bedrijfsspecifieke kenmerken.  Verladers uit het buitenland moeten een vragenlijst invullen en informatie geven over bijvoorbeeld bestemmingen, eisen, volumes, waarde van goederen etc. NDL maakt vervolgens de match aan de hand van de profielen van leden. Een shortlist van bedrijven met de beste match wordt benaderd en mag intekenen, niet altijd wetend om welke verlader het gaat. Via deze aanpak worden zo’n 100 contracten op jaarbasis afgesloten.

Waarom zou een bedrijf lid moetenworden van NDL?
Remco somt op: “Lidmaatschap van NDL levert een bedrijf concrete leads op waar handel uit voortvloeit. We delen kennis over de ontwikkelingen op het gebied van vestigingsklimaat en kansen in de verschillende regio’s. Leden zijn onderdeel van een netwerk dat elkaar versterkt en met elkaar verbonden wordt. Wij sluiten bedrijven aan op netwerken in het buitenland die voor individuele
partijen lastig toegankelijk zijn. NDL heeft het overzicht van alle partijen,  noem het een helikopterblik.  Ik nodig de lezers van CargoHub Magazine dan ook uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen voor nadere informatie.”

 


Kosteloos een gedrukte versie van CargoHub Magazine  intvangen?
Mail ovv uw bedrijfsnaam en adresgegevens : magazine@cargohub.nl

Wij nemen u graag op in onze verzendlijst!

 

.

Be the first to comment on "Nederland Distributieland : Logistieke matchmaker en promotor Nederland over landsgrenzen heen"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*