Strijdlust FNV staking bij Aviapartner Cargo schiet doel voorbij

cargomagazine

Strijdlust FNV staking bij Aviapartner Cargo schiet doel voorbij

door de redactie 21 maart 2014

De staking welke sinds dinsdagavond 18 maart om 22.00 door  FNV bondgenoten is ingezet bij de luchtvrachtafhandelaar Aviapartner Cargo te Schiphol blijft voortduren. Vandaag werd onder het motto “ samen sterk “ kenbaar gemaakt dat de staking wederom met 24 uur wordt verlengd.

FNV eist namens haar leden een loonsverhoging van onder andere 3% en de terugkeer van 12 ATV dagen in de CAO. Aviapartner Cargo daarentegen verkeert, net als meer luchtvracht afhandelaren al meerdere jaren in financieel moeilijk vaarwater als gevolg van de sterk onderdruk staande afhandelingstarieven.

Mede door vertrek van  Korean Air, Turkish Airlines,  Airbridge Cargo, Qatar Airways, Etihad en per 1 mei 2014 ook Saudia Cargo is Aviapartner Cargo niet in staat om deze eisen van de FNV te kunnen inwilligen.

Hart onder de riem van vracht collega’s
De Schiphol gemeenschap en de klanten die zij bedienen volgt nauwlettend de ontwikkelingen bij Aviapartner Cargo. Uit de reacties welke onze redactie bereiken blijkt dat er voor een kortdurende staking op zichzelf nog wel begrip kan worden opgebracht maar dat de gevolgen van een dergelijke langdurige staking voor een bedrijf, en daarmee het belang van de werknemer, niet uit het oog mogen worden verloren.  “Het is overleven voor veel bedrijven in onze sector, alsdus een directeur van een tranportbedrijf die niet met naam wenst te worden genoemd.  Het is naar zijn mening soms moeilijk om alle medewerkers in een bedrijf betrokken te houden en begrip te vragen over de wijze waarop je als onderneming soms ingrijpende maatregelen moet treffen om het bedrijf gezond te houden. Dat hiermee op langere termijn een baan voor diezelfde werknemers kan worden garandeerd wordt niet altijd begrepen. Werknemers zijn niet bezig met ondernemerschap dus het is een kwestie van communicatie en betrokkenheid om dit bij iedereen goed tussen de oren te krijgen.

“Ik vermoed dat Aviapartner helaas een grote groep werknemers onder zich heeft die niet beseffen hoeveel schade met deze aanhoudende staking aan Aviapartner Cargo maar ook aan andere betrokken ketenpartijen wordt aangericht. Van verlader tot expediteur, vervoerder, afhandelaar en luchtvaartmaatschappij, het vrachtvervoer loopt overal vertraging op en de schade is in omvang niet meer te becijferen…. we zijn allemaal aan en met elkaar verbonden. Deze langdurige staking brengt onevenredig schade toe en kan een bedrijf  letterlijk kapot maken. Ik hoop van harte dat het management en niet stakende werknemers het bedrijf enigzins draaidende kunnen houden” , alsdus de geinterviewde.

Samen sterk voor een gemeenschappelijk doel
De slogan “ samen sterk “  van de FNV  draagt wellicht bij aan de verbondenheid tussen de stakende werknemers en FNV om gestelde doelen te bereiken maar het is velen inmiddels duidelijk dat deze strijd voor iedereen die zijn brood met luchtvracht moet verdienen alleen maar verliezers zal kennen.  Ook de Luchthaven Schiphol als ” gateway to europe ” en luchtvracht Nederland komen hier niet zonder kleerscheuren van af.

Dat deze actie buitenprotioneel veel schade teweeg brengt, en daarmee mogelijk ook de werkgelegenheid van het bedrijf waar hun leden werkzaam zijn, ernstig in gevaar brengt lijkt voor de FNV van ondergeschikt belang. Van een gemeenschappelijk doel kan daarom inmiddels dan ook geen sprake meer zijn.

Werknemers staan nu met FNV ” samen sterk ” maar staan straks mogelijk zonder hulp van FNV alleen in de rij bij UWV.

zie ook : http://www.cargomagazine.nl/aviaparter-cargo-wordt-samen-sterker-iedereen-vecht-voor-het-bedrijf

.

%d bloggers like this: