Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) gewijzigd

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder leest u de belangrijkste gevolgen van de wijzigingen.
Source: Belastingdienst

Be the first to comment on "Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) gewijzigd"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*