Cor van Maurik: De transportverzekering en de praktijk

Niet iedereen staat altijd stil bij het belang van een transportverzekering en wat de gevolgen zijn van het al dan niet of niet goed afsluiten van dergelijke verzekering.

Hieronder volgen enkele praktijkgevallen waarbij het niet helemaal goed is gegaan.

Een Nederlands visspecialiteiten bedrijf verkoopt aan een Chinese afnemer een partij vis marinades. Deze partij marinades wordt per vliegtuig door China Eastern Airlines van Amsterdam naar Qingdao vervoerd. Tijdens het lossen uit het vliegtuig van deze partij marinades gaat het in Qingdao echter mis en valt de gehele pallet met marinades naar beneden en raakt daardoor dusdanig beschadigd, dat de marinades niet meer bruikbaar zijn met een totaalverlies als gevolg.

De afzender stelt de door hem in Nederland ingeschakelde expediteur voor de totale schade, inclusief gevolgschade aansprakelijk en wel voor een bedrag van € 29.000,-. De expediteur op zijn beurt stelt namens alle belanghebbenden in dit geval de luchtvervoerder aansprakelijk voor de door hem aan de marinades toegebrachte schade.

De expediteur beroept zich richting de afzender op de van toepassing zijnde Fenex condities van 1 juli 2004 en wijst op grond hiervan iedere aansprakelijkheid voor het ontstaan van deze schade van de hand.

Dan blijkt, dat tussen de afzender (verkoper) en afnemer (koper) de algemene voorwaarden gelden van de afzender (verkoper). Deze voorwaarden bepalen onder andere, dat het risico van schade en verlies aan de goederen tijdens transport voor rekening zijn van de afnemer. Blijkbaar is de afzender om onbegrijpelijke redenen niet of niet voldoende bekend met de bepalingen van zijn eigen voorwaarden. De afzender is op grond van zijn eigen voorwaarden zelfs niet gerechtigd om de schade te reclameren bij de schadeveroorzaker.
De afzender is hierop uitdrukkelijk gewezen, maar los van het onbegrip kon dit standpunt op weinig of geen sympathie van de zijde van de afzender rekenen. De praktijk leert echter hoe typisch ook, dat afzenders en afnemers vaak niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de inhoud en de daaruit voortvloeiende gevolgen van de onderling gemaakte afspraken.

Lees het volledige artikel op pagina 56 in Cargo Magazine, klik hier

 

Cargo magazine kosteloos ontvangen? Klik hier

 

Be the first to comment on "Cor van Maurik: De transportverzekering en de praktijk"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*