Economisch terugval Q4 2017 verwacht door afname vrachtslots Schiphol

Het naderende plafond van 500.000 vluchtbewegingen per jaar heeft per 1 november 2017 een direct gevolg voor het aantal fullfreighter vluchten op schiphol. Luchtvaartmaatschappijen als Kalitta, AirbridgeCargo, Emirates Skycargo, Singapore Airlines Cargo en ‘enkele Chinese vrachtcarriers’ zullen per 1 november een significant deel van hun huidige contingent aan vrachtslots niet meer toegekend krijgen van de slotcoördinator op de Nederlandse luchthaven, zo viel al eerder te lezen in een artikel van nieuwsbladtransport.

 

 

Met het bereiken van het plafond van 500.000 vliegbewegingen in zicht zal Schiphol de zogeheten IATA-regel 80-20 strikter gaan handhaven. Deze regel houdt in dat luchtvaartmaatschappijen 80% van de vluchten op tijd moeten hebben uitgevoerd, anders verliezen zij dit najaar hun historische slotrechten. Tot nu toe werd met die regel flexibel omgegaan op Schiphol voor de vrachtvluchten maar deze coulance verdwijnt dit najaar. Zo meldt een bron bij een gerenommeerde vrachtmaatschappij in het artikel van nieuwsblad transport. Het onderwerp houdt de gemoederen binnen de vracht community al enige tijd bezig. Nu bekend is geworden dat diverse vrachtcarriers een aanzienlijk deel van hun vrachtslots niet hebben toegekend gekregen en de economische gevolgschade hiervan is becijfert, luiden betrokken ketenpartijen de noodklok en vrezen vrachtmanagers op Schiphol een “bloedbad” dit najaar. Zo meldde al eerder het nieuwsblad transport.

“Vrachtsector zwaar getroffen”
Een inkrimping van het aantal full freighters raakt namelijk niet alleen de in het buitenland gevestigde luchtvaartmaatschappijen en hun lokale entiteiten, maar zal ook financieel zwaar weer tot gevolg hebben voor grond afhandelingsbedrijven welke actief zijn met opslag en overslag van luchtvrachtgoederen. Grote afhandelingsbedrijven waar de getroffen luchtvaartmaatschappijen zijn ondergebracht zullen rekening moeten houden met een aanzienlijke hoeveelheid minder vrachtaanbod met directe gevolgen voor werkgelegenheid. Het wegvervoer zal door de maatregel eveneens worden getroffen nu vrachtvolumes voor het vervoer naar doorvoerbestemmingen zullen afnemen.

In het artikel van nieuwsblad transport wordt door een manager reeds uitgelegd dat een markt met veel tussenstops in een intercontinentale vrachtnetwerk vertragingen van vrachtvluchten in de hand werkt. Echter, ook andere cruciale factoren spelen een rol in een exportproces waardoor vrachtvluchten vertragingen kunnen oplopen.

“Common operation”
Tijdig beschikbaar zijn van geboekte vracht is essentieel om het opbouwproces, transport en beladen van een vliegtuig binnen gestelde tijdsbestek te kunnen uitvoeren. Ondanks de gestelde maximale aanlevertijden van vracht komt het met regelmaat voor dat vracht laat of op het laatste moment wordt aangeleverd. Hierdoor komt het opbouw proces voor exportvluchten onder druk te staan bij een afhandelaar en met risico tot gevolg op verlate afsluiting van een vlucht. In tegenstelling tot een passagiersvliegtuig waarbij de passagier zijn ticket voorafgaand aan zijn vlucht heeft voldaan, worden vrachtpenningen pas afgerekend nadat daadwerkelijk vervoer heeft plaatsgevonden. Om een vrachtvliegtuig rendabel te kunnen laten opereren is het dus zaak dat het vliegtuig optimaal wordt beladen met beschikbare vracht. Op de (tijdige) beschikbaarheid van vracht heeft de luchtvaartmaatschappij weinig tot geen invloed.

Daarnaast zijn controles op uitgaande exportvracht mede debet zijn aan vertragingen van vrachtvliegtuigen. Op Schiphol worden bijvoorbeeld full freighters steekproefsgewijs onderworpen aan een volledige douanescan. Dit houdt in dat er totaal tot wel 40 platen opgebouwd met vracht met transportrijders dient te worden aangeboden voor controle aan de douane. Dit heeft een enorme weerslag op beschikbare manpower en materieel waardoor de druk om een vlucht tijdig te kunnen laten vertrekken nog verder wordt opgevoerd. Mocht het zo zijn dat een opgebouwde plaat met goederen fysiek geïnspecteerd moet worden dan is vertraging een feit. Het beladen van een vrachtvliegtuig geschiedt volgens een loadsheet waarbij de posities in het ruim van het vliegtuig zijn gebaseerd op een zorgvuldig opgemaakte weight and balance. Is een plaat met vracht niet aanwezig dan klopt de gewichtsverdeling van het vliegtuig niet meer en komt vliegveiligheid in het gedrang.

Om maar aan te geven dat vertragingen van full freighters veelal inherent zijn aan het logistiek proces waar luchtvaartmaatschappijen een onderdeel van uitmaken ( normal deviation in operation). De beschreven controles zijn van toepassing op uitgaande vrachtvliegtuigen in Nederland en dus ook op een omgekeerd proces voor binnenkomende vluchten.

Geldende wetgeving ( Historic Rights (80/20 or ‘use-it-or-lose-it’ Rule)

Article 10.2 of EEC Regulation No 95/93 [ click here]
A series of slots that has been allocated to an air carrier for the operation of a scheduled or a programmed non-scheduled air service shall not entitle that air carrier to the same series of slots in the next equivalent scheduling period if the air carrier cannot demonstrate to the satisfaction of the coordinator that they have been operated, as cleared by the coordinator, by that air carrier for at least 80 % of the time during the scheduling period for which they have been allocated.

Verder valt uit de verordening op te lezen:
“The main task in the slot monitoring activity is identifying possible problems relating to the use of slots (misuse) and trying to resolve them before the operation, if possible, or as soon as possible after the operation. In this last case, it is very important to be able to discriminate between intentional abuse and normal deviations in the operation.

The most important misuses relating to authorized slots are:

  • Flights operated without an authorized slo
  • Flights with authorized slots which are not operated)
  • Flights operated in different conditions to those authorized: time, type of aircraft, type of service, etc.
  • Series of flights cancelled later than the established deadlines

Het is dan ook wat kort door de bocht om een ontstane vertraging als misuse aan te merken zonder duidelijkheid te hebben verkregen omtrent de oorzaak van deze vertraging. Is er sprake van intentional abuse of is er sprake van normal deviation in operation? Oftewel kunnen de oorzaken zoals beschreven onder common operation aangemerkt worden als een normale afwijking in de operatie.

Zorgplicht slotcoördinator
Indien tijdens het slotmonitoringsproces een mis-use wordt geconstateerd, dan dient de luchtvaartmaatschappij tijdig in kennis te worden gesteld. De luchtvaartmaatschappij wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om passende maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen of om zich te verweren tegen een ingenomen standpunt van mis-use.

Gelet op de zeer ingrijpende gevolgen voor een luchtvaartmaatschappij is het recht om zich te kunnen verdedigen op een geconstateerde mis-use dan ook passend en geboden. Een schending van dit recht zou dan ook niet tot het intrekken van vrachtslots tot gevolg mogen hebben.

Conclusie
Om juridisch met goede grond de historisch opgebouwde vrachtslots van een luchtvaartmaatschappij te ontnemen, zal zorgvuldig invulling gegeven moeten worden aan het slotmonitoringsproces zoals uitgewerkt in EEC verordening 95/93.

Het wegvallen van vrachtslots is desastreus voor de vrachtsector en zal door passagiers- vluchten niet kunnen worden gecompenseerd gelet op hun beperkte vrachtcapaciteit. De afname van het aantal vrachtslots zal dan ook voor de vrachtsector een desastreuze economische terugval tot gevolg hebben. Met het vrachtvervoer als barometer voor onze Nederlandse distributieland economie belooft deze ontwikkeling dan ook niet veel goeds.

Slotmonitoring:
All procedures relating to slot monitoring are subject to the relevant legislation – EEC Regulation No 95/93 as amended- and to the industry recommended practices (IATA Worldwide Slot Guidelines and EUACA Recommended Practices) and are governed by the basic principles of neutrality, transparency and non-discrimination.

– DUTCH     :  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A31993R0095
– ENGLISH :  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993R0095

=========================================================

Volgende uitgave CARGO MAGAZINE
De redactie van Cargo Magazine verwelkomt redactionele bijdragen in onze oktober editie

http://cargomagazine.nl/cargo-magazine-who-we-are-and-what-we-do-will-you-join-the-next-edition

Be the first to comment on "Economisch terugval Q4 2017 verwacht door afname vrachtslots Schiphol"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*