Frank Rotteveel & Martijn Kuiken – Update: Vervanging Vrije Zone

De huidige Vrije Zone op Schiphol is formeel vervallen en de vrachtsector werkt met een tijdelijke oplossing. Momenteel wordt hard gewerkt aan de vervanging van de Vrije Zone. Hiervoor is een project opgestart door ACN, het Smart Cargo Mainport Programma inclusief Douane, en de luchtvrachtpartijen op Schiphol. Martijn Kuiken en Frank Rotteveel vormen het projectteam. Zij waren allebei betrokken bij de allereerste opzet van de Vrije Zone en mogen nu de vervanging samen met de sector vormgeven. Tijd voor een update!

 

 

Wat is de Vrije Zone?
In 2005 is op Schiphol de Vrije Zone Type II geïntroduceerd. De afgelopen jaren hebben meer dan 50 deel- nemende bedrijven, goed voor meer dan 80% van het vrachtvolume, gebruik gemaakt van de Vrije Zone. De Vrije Zone maakt het mogelijk om goederen, die onder Douanetoezicht staan, eenvoudig over te dragen tussen partijen. Dit gebeurt op basis van standaard digitale berichtgeving en het ketenbrede systeem ‘DGVS’. Het voorkomt uitgebreide administratieve lasten, zoals het opmaken van douanedocumentatie voor iedere over- dracht. Met deze vereenvoudiging is het importproces sinds 2005 een stuk sneller geworden.

Waarom vervalt de Vrije Zone?
Met de komst het nieuwe Douane Wetboek van de Unie (DWU) is de Vrije Zone Type II komen te vervallen. Het DWU biedt wel de mogelijkheid aan luchtvrachtpartijen om een zogenaamde Ruimte Tijdelijke Opslag (RTO) te gebruiken. Vereenvoudigde overdrachten zijn ook mogelijk tussen RTO’s. Voor het DWU en RTO gelden wel andere regels dan voor de Vrije Zone, waardoor vervanging van het huidige systeem noodzakelijk is. Goederen mogen bijvoorbeeld maximaal 90 dagen.

Hoe pakken jullie de vervanging aan?
Allereerst hebben we een projectorganisatie opgezet, waarbij alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Er is een werkgroep met expediteurs, afhandelaren en Douane, waarbij de verschillende sectorraden van ACN als klankbordgroep fungeren. Cargonaut is betrokken om het huidige systeem te vervangen / verbouwen. De stuurgroep bestaat uit leden van het ACN-bestuur en het Smart Cargo Mainport Programma. Op deze manier werken we aan een oplossing, die op draagvlak van iedereen kan rekenen.

Lees het volledige artikel op pagina 26 in Cargo Magazine, klik hier

Cargo magazine kosteloos ontvangen? Klik hier

 

Be the first to comment on "Frank Rotteveel & Martijn Kuiken – Update: Vervanging Vrije Zone"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*