IAA “Compliance onder controle met AEO framework van CargoHub”

In 2016 maakte IAA al een start met het door CargoHub ontwikkelde CargoClaims web portal, waarmee op een effectieve manier claims met alle luchtvaarmaatschappijen binnen 1 account kunnen worden gemanaged. Inmiddels gebruikt  IAA naast de claims modules ook de compliance modules waarmee onder andere ook AEO processen beter kunnen worden gewaarborgd. Cargo Media sprak met Richard Pootjes tijdens zijn AEO-dag, over de toegevoegde waarde van het CargoHub platform.

 

 

 

Richard Pootjes, die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de Quality & Compliance vertelt:  “Ons primaire streven binnen de AEO compliance processen is digitalisering, centralisering en een optimaal gedifferentieerde toegankelijkheid van gegevens voor management en medewerkers. Zo moet een medewerker centraal toegang hebben tot operationele werkinstructies, terwijl onze afdelingsmanagers binnen hetzelfde AEO framework de kwaliteitsrapportages moeten kunnen raadplegen.”

Richard legt uit: “Het AEO-platform van CargoHub kan ons in deze processen goed ondersteunen. Hierin kunnen wij incidenten met betrekking tot schades, kwaliteit, veiligheid en AEO – douane gerelateerde gebeurtenissen registreren. Tegelijkertijd kan aan de hand van geintegreerde risk assessement binnen het platform direct worden vastgesteld welke incidenten met prioriteit dienen te worden onderworpen aan een root – cause analyse met bijbehorenden correctieve en preventieve maatregelen. Eventuele vervolgacties kunnen intern worden toegewezen en de overzichtelijk dashboards maken het mogelijk het continue verbeteringsproces perfect te bewaken.” “De methodiek en de monitoringsmogelijkheden binnen het platform vinden we eenduidig en zeer effectief. Het team van CargoHub neemt bovendien onze input met betrekking tot het gebruik, verbeteringen en uitbreidingen van het platform ter harte en dat maakt dat het platform goed aansluit bij ons eigen monitoringsprogramma. Het geheel van modules binnen het platform ondersteunt ons AEO-programma en maakt dat we optimaal in control kunnen zijn.”

Trainings Module
Richard vervolgt: “In onze organisatie hebben we te maken met een sterk groeiend personeelsbestand en gebruiken we daarom ook de Trainings Module. Dit is een gedigitaliseerd beeld van trainingen, opleidingen en competenties per medewerker, inclusief de bewaking van verloopdatums van certificaten werd voor ons zeer essentieel. Cargohub heeft ons hierin maatwerk geleverd.”


About IAA
International Airfreight Associates with its proven core business anticipates new developments, where we believe our business partners to be one step ahead of their competitors. It lies in speed and effectiveness of reacting to our customers requirements. IAA’s management team is a group of highly experienced specialists, we genuinely care about providing qualitative service, professional advice and practical solutions.

International Airfreight Associates B.V.
Capronilaan 12-16
1119 NR, Schiphol Rijk
Tel: +31 (0)88 018 55 55 | www.iaa-airfreight.nl

About CargoHub
CargoHub offers an IATA Innovation awarded worldwide Cargo Claims platform enabling stakeholders to manage processes in the area of claims, incidents and Quality- AEO in an efficient and transparent manner. A complete suite of modules integrated in one centralized platform enables  shippers, forwarders, airlines, GS(S)A, handlers to manage quality incidents and operational service recovery issues.  The platform is continuously  updated and enriched with new features via the input from users and experts.

CargoHub B.V.
Integrated Quality & Compliance Platform
Telephone +31 (0)20 6586220
contact:   support@cargohub.nl | www.cargohub.nl

Be the first to comment on "IAA “Compliance onder controle met AEO framework van CargoHub”"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*