Op naar een circulaire economie; Een enorme uitdaging voor de logistieke sector

Circulair is de toekomst. De sector transport en logistieke dienstverlening staat voor de uitdaging om de circulaire economie te omarmen. Aandacht voor big data, rekening houden met de cultuur, een regionale aanpak en de rol van de overheid spelen hierbij een rol. De auteurs van dit artikel, Han van Kleef, associate lector bij Hogeschool Inholland en Giovanni Douven, research fellow bij Inholland (beiden bij het lectoraat Learning and Development in Organisations), deden praktijkgericht onderzoek naar hoe bedrijven kunnen innoveren in een circulaire economie. Wat hebben ze tot nu toe gevonden?

 

 

 

Maatschappelijke opgave: naar een meer circulaire economie
Duurzaamheid staat al lang op (inter)nationale beleidsagenda’s. Dagelijks wordt duidelijk dat de sombere voorspellingen uit het rapport ‘Grenzen aan de Groei’ van de Club van Rome werkelijkheid worden. De druk op landen, bedrijven, overheden en burgers neemt toe om actie te ondernemen. De EU heeft beleid ontwikkeld op gebied van circulaire economie, getiteld ‘Closing the loop’. Het kabinet heeft de ambitie ‘Nederland circulair in 2050’ geformuleerd in het ‘Rijksbreed programma Circulaire Economie’. Sociale partners en vele andere organisaties hebben deze ambitie onderschreven in het Grondstoffenakkoord. Die transitie raakt onder andere aan waar we als maatschappij vanaf willen: lineaireconomische bedrijven. Ook van de sector transport en logistiek worden op dit gebied grote aanpassingen verwacht.

Kennisfora en de behoefte aan kennisplatforms
Op 18 april 2017 organiseerden de opstellers van het Grondstoffenakkoord een landelijke bijeenkomst, met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. Twee
belangrijke uitkomsten hiervan zijn voor ons interessant: ten eerste dat een regionale aanpak bij het realiseren van een circulaire economie belangrijk is. Veel producten verlaten echter de regio, dus zijn tracking en expertise op het gebied van Big Data nodig om zicht te houden op deze grondstoffen. Daarnaast zijn platforms nodig om vraagstukken te onderzoeken, kennis te delen en innovaties te realiseren in bedrijfsleven en onderwijs.

Lees het volledige artikel op pagina 16 in Cargo Magazine, klik hier

Cargo magazine kosteloos ontvangen? Klik hier

 

Be the first to comment on "Op naar een circulaire economie; Een enorme uitdaging voor de logistieke sector"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*