Opleving internationale handel zorgt voor flinke groei goederenvervoer in 2018

Onderzoeksbureau Panteia verwacht voor het totale goederenvervoer een groei van 2,1% in 2018. Dit blijkt uit de 32e editie van de Korte Termijn Voorspeller (KTV) van Panteia.

 

 

 

 

 

 

In 2017 verwacht Panteia 1,6% groei van het totale vervoer (weg, binnenvaart en spoor). In 2016 zorgden economische groei en koopkrachtstijging in het binnenland voor meer vervoerd volume. De koopkracht stijgt naar verwachting minder hard in 2017 en 2018, maar de internationale handel leeft wel weer op. De wereldwijde economische vooruitzichten zijn gunstig te noemen. In bijvoorbeeld Brazilië en Rusland wordt weer economische groei verwacht na jaren van krimp. Dit heeft zijn uitwerking op het goederenvervoer.

Wegvervoer grootste groeier
In 2017 wordt voor het wegvervoer een groei verwacht van 1,9% in vervoerd volume, voor 2018 is dit 2,2%. Daarmee groeit het vervoerd volume wegvervoer het meeste van alle modaliteiten.

De bouwsector heeft in 2016 een opleving gehad, in het bijzonder de woningbouw. Voor 2017 wordt een groei van 1,5% in het wegvervoer van bouwmaterialen verwacht. Dat is de hoogste verwachting voor dit vervoer sinds 2007. Ook het vervoer van olieproducten zal volgens de verwachting van Panteia stijgen. Ongeveer een derde van de groei kan toegeschreven worden aan een grotere brandstofvraag in het binnenland. Het afgelopen jaar is het verkeer en vervoer toegenomen, wat tot meer brandstofverbruik leidt.

Bijstelling groei voor de binnenvaart
De binnenvaart kan in 2017 1,1% meer vervoerd volume verwachten. De eerste maanden van dit jaar kenden lage vervoerde volumes, als gevolg van lage waterstanden op de Rijn en een zeer slechte oogst van landbouwproducten in West-Europa. Daarnaast heeft de stremming bij Grave een impact gehad op de afzetmogelijkheden van bouwmaterialen per binnenschip. Dit alles zorgt voor gematigde verwachtingen voor 2017.

In 2018 wordt 1,9% volumegroei en minder belemmeringen verwacht in de binnenvaart. Panteia verwacht meer groei bij het vervoer van landbouwproducten, secondaire afvalstoffen, chemische producten en containers.

Ontwikkelingen op komst in spoorvervoer
Met betrekking tot spoorvervoer verwacht Panteia 0,7% meer vervoerd volume in 2017. Van alle modaliteiten is dat de laagste groei, zowel in groeipercentage als absoluut volume. In Nederland wordt economische groei verwacht boven het gemiddelde van de eurozone. Dat heeft invloed op de uiteindelijk te vervoeren volumes. Spoorvervoer is erg internationaal van karakter, waardoor de verwachte groei van spoorvervoer lager is dan de verwachte groei van het wegvervoer.

In 2018 wordt 1,6% groei voorspeld. De Duitse plannen om de gebruiksvergoeding over het Duitse spoor te halveren zitten nog niet in deze voorspelling verwerkt. De gebruiksvergoeding over het spoor in Duitsland is momenteel vergelijkbaar met die van Nederland. In Duitsland zijn er plannen om deze vergoeding drastisch te verlagen om spoorvervoer te stimuleren. In dat geval overweegt Nederland ook om omlaag te bewegen. Dit resulteert enerzijds in goedkoper spoorvervoer, wat een shift van weg naar spoor aantrekkelijk maakt. Anderzijds spelen kosten van het achterlandvervoer ook een rol bij havenkeuzes van rederijen.

Be the first to comment on "Opleving internationale handel zorgt voor flinke groei goederenvervoer in 2018"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*