Toename goederenvervoer door positieve economische vooruitzichten

Onderzoeksbureau Panteia verwacht voor het totale goederenvervoer een groei van 3,3% in 2018. Dit blijkt uit de 34e editie van de Korte Termijn Voorspeller (KTV) van Panteia. 
Hoewel de economische groei in de eurozone iets terugloopt, heeft Nederland naar verwachting in 2018 te maken met brede economische groei bij bedrijven en huishoudens, meer wereldhandel en meer overheidsbestedingen. Met een verwachte groei van 3,8% zal het volume in het wegvervoer sterker groeien dan het volume in de binnenvaart (2,3%) en het spoorvervoer (2,8%). Door de positieve vooruitzichten op korte termijn wordt er voor alle modaliteiten meer groei verwacht ten opzichte van 2017.

Personeelstekort bij wegvervoerders
2017 was een positief jaar, vooral met betrekking tot de (internationale) bedrijvigheid. Ook voor 2018 zijn de vooruitzichten voor het wegvervoer gunstig. Er komt (vooralsnog) geen kilometerheffing, waardoor het beroepsgoederenvervoer geen stijging in belasting zal zien. Naar verwachting groeit het vervoerd volume in het wegvervoer in 2018 met 3,8%. Er wordt vooral een stijging verwacht in het vervoer van bouwmaterialen, chemische producten en containers. Hogere vraag naar vervoer zorgt voor meer werkgelegenheid in de sector, waardoor er sprake is van een tekort aan personeel.

Binnenvaartvervoer blijft doorgroeien
Aan de groei van het goederenvervoer per vaarweg werd in 2017 een bovengrens gesteld door de lage waterstanden in het begin van het jaar. Voor 2018 wordt er een groei van 2,3% verwacht. De algemene verwachtingen in de bouwsector zijn goed, waardoor er een bovengemiddelde groei van vervoer van bouwmaterialen voor 2018 wordt verwacht. In 2017 hadden de haventerminals in Rotterdam en Antwerpen te maken met congestie bij de overslag van containers. In 2018 zullen deze effecten minder sterk zijn en wordt er een flinke groei in het binnenvaartvervoer van containers voorspeld. Door het tekort aan vrachtwagenchauffeurs heeft de binnenvaart kans om meer vervoerscapaciteit te bieden.

Volumeontwikkeling spoorvervoer is gematigd
De negatieve gevolgen van de gevolgen Rastatt stremming lijken mee te vallen als men kijkt naar het vervoerde volume in 2017. Daardoor heeft er in 2017 geen negatieve trendbreuk plaatsgevonden. De verwachting voor 2018 is dat het vervoerde volume per spoor zal toenemen met 2,8%. Per deelgroep zijn er wel verschillen, zo wordt een daling in het vervoer van deelgroep kolen verwacht.

Over de KTV
In de KTV voorspelt Panteia de groei en volumeontwikkeling in het goederenvervoer in Nederland voor één jaar vooruit. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwe editie van de KTV. De volledige rapportage kunt u bestellen bij Panteia.

Be the first to comment on "Toename goederenvervoer door positieve economische vooruitzichten"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*