Uniek air cargo truckmanagement platform klaar voor testfase

Bij het internationale transport van luchtvracht over de weg zijn meerdere ketenpartijen betrokken. De snelheid van het vervoer is essentieel en daarom moet de communicatie tussen die partijen – vervoerders, afhandelaren en luchtvaartmaatschappijen – optimaal op elkaar worden afgestemd. CargoHub bv heeft daarvoor een unieke oplossing ontwikkeld, die inmiddels klaar is voor de testfase. Rob Hartnack vertelt over de vele voordelen die dit platform biedt.

Een goede afstemming tussen vervoerders, afhandelaren en luchtvaartmaatschappijen is essentieel om de overslagperiode voor transitlading tot een minimum te beperken. Die onderlinge afstemming vraagt om een integrale procesbenadering. Rob Hartnack: “Om de individuele partijen afzonderlijk van de juiste informatie te voorzien, moeten zij onderling informatie kunnen uitwisselen. En om de vervoerder, de afhandelaar en de luchtvaartmaatschappij in staat te stellen om het transitproces real-time te monitoren, moet dataontsluiting mogelijk zijn. De monitoringsfunctie stelt partijen in staat om het proces onderling optimaal met elkaar af te stemmen en om snel te kunnen anticiperen.”


Voordelen voor de vervoerder

Binnen het nieuwe en unieke truckmanagementplatform kunnen vervoerders truckopdrachten insturen naar de afhandelaar. Zij kunnen zo niet alleen de aangevraagde slottijd kenbaar maken, maar ook informatie delen over de hoeveelheid vracht en aangeven of het een combinatie of full truck load betreft. Hartnack: “Alle informatie wordt binnen één account voor de vervoerder opgeslagen. Van daaruit zijn overzichten beschikbaar om het volledige proces met betrekking tot aankomst-, laad- en vertrekmoment te monitoren. Ook alle onderliggende documentatie wordt binnen dat account digitaal opgeslagen.”

Time stamps: expected, arrived, loading, departed


Voordelen voor de afhandelaar

Hartnack vertelt dat de afhandelaar met het systeem de ontvangst van truckopdrachten automatisch kan bevestigen. Alle data met betrekking tot de opdracht worden op een overzichtelijke manier in een dashboard getoond. “De afhandelaar beschikt op deze manier over informatie over slottijden, hoeveelheid en de wijze van te laden vracht. Hierdoor kan hij de beschikbare deur- en laadcapaciteit beter afstemmen op geplande truckopdrachten. Ontstaan er tijdens het beladen van een vrachtwagen onregelmatigheden, zoals een onverhoopt gebrek aan ruimte, dan kan hij deze informatie aan het digitale dossier toevoegen en realtime met klanten communiceren. Ook bij navraag van klanten over de reden van achtergebleven vracht, kan de afhandelaar dus snel en kinderlijk eenvoudig de klant van informatie voorzien.”

Met behulp van een status (expected, arrived, loading of departed) in combinatie met bijbehorende tijden wordt het truckingproces tussen vervoerder, afhandelaar en luchtvaartmaatschappij volledig transparant. De beschikbare data kan vervolgens in real-time overzichten worden gebruikt om geplande slottijden en beschikbare vracht- en laadcapaciteit optimaal op elkaar aan te laten sluiten.

 

Douaneaangiften

Het aircargo-truckmanagementplatform zorgt desgewenst voor een koppeling van informatie over de status van douaneaangiften. Hierdoor ontstaat een geautomatiseerd overzicht van gezuiverde en openstaande douaneaangiften. Binnen de applicatie kan de afhandelaar dit proces monitoren en noodzakelijke vervolgacties vastleggen. Alle relevante informatie om de (financiële) risico’s te kunnen monitoren en te rapporteren, is binnen het platform afgestemd op (douane) compliance vereisten. “Het handmatig bijhouden van Exceloverzichten behoort tot de verleden tijd”, meldt Hartnack. “Afhandelaren die op de plaats van bestemming ook toegang hebben tot het platform, zien realtime welke trucks kunnen worden verwacht.”

 

 

‘De monitoringsfunctie stelt partijen in staat om het proces onderling optimaal met elkaar af te stemmen en om snel te kunnen anticiperen’

 

Voordelen voor de luchtvaartmaatschappij

Hartnack vertelt dat relevante truckinformatie eveneens in een afgeschermd account voor luchtvaartmaatschappijen beschikbaar kan worden gemaakt. “Op deze manier kan ook de luchtvaartmaatschappij de aankomst-, laad- en vertrektijd van vervoersbewegingen op procesniveau monitoren. Hetzelfde geldt voor de douanedossiers waarover luchtvaartmaatschappijen op de hoogte gehouden moeten worden.” Het op dagelijkse basis e-mailen over de status van truckdossiers wordt door middel van het delen van realtime informatie tot een minimum gereduceerd. Dit levert voor luchtvaartmaatschappijen een enorme efficiencyslag op. Ook voor hen behoort het handmatig bijhouden van Exceloverzichten tot de verleden tijd.

Monitoren van truckbewegingen


‘Afhandelaren die op de plaats van bestemming toegang hebben tot het platform, zien realtime welke trucks kunnen worden verwacht’


Flexibele aansluitingsmogelijkheden
De mogelijkheden om processen binnen het door CargoHub BV ontwikkelde platform naadloos op elkaar aan te laten sluiten, zijn groot. Dankzij de flexibele opzet van het platform kan snel in klantbehoeften worden voorzien. Rob Hartnack: “Onze beschikbare interface maakt uitwisseling van data mogelijk en de beschikbare dashboards maken het monitoren van processen vanaf de computer een stuk eenvoudiger. De flexibele aansluitingsmogelijkheden op het platform maken het bovendien mogelijk dat binnen de keten verschillende stakeholders significante voordelen kunnen behalen.”

“Wij komen graag in contact met luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en vervoerders die willen participeren in een uniek platform waarmee de efficiency van het aircargo trucking proces, en daarmee de kwaliteit van het luchtvrachtproces, ten goede komt”, aldus Hartnack.

Voor meer informatie:
CargoHub BV
Rob Hartnack
T: +31651425895

website : www.cargohub.nl  |   email : support@cargohub.nl

 

 

 

2 Comments on "Uniek air cargo truckmanagement platform klaar voor testfase"

  1. Beste Rob/CargoHub,

    Dit is absoluut een goed initiatief waar ik al jaren op zit te wachten echter rest mij nog een vraag.
    Waarom neemt de afhandelaar niet het initiatief om zelf de truckopdrachten te maken en naar de trucker te sturen? Zo creeer je een realistischer beeld voor de afhandelaar zodat je alle vertragingingen van de check, ATA vlucht, zoekgeraakte of manco vracht in 1 keer mee kan nemen op de truckplanning.

    Gr Rick de Jong

  2. Ha Rick, je slaat de spijker op zn kop. Deze oplossing past ook perfect binnen ons platform afgezien dat we hier nog meer voordelen in zien.

    gr.rob

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*