Douane stuurt op vroegtijdige controles Export Control System

Het export controle proces blijft de gemoederen bezig houden. Het is nog niet bij een ieder even duidelijk wie in de keten welke verantwoordelijkheid draagt om het ECS voor alle betrokken partijen goed te laten verlopen. De Nederlandse Douane heeft inmiddels kenbaar gemaakt voor uitvoer aangegeven goederen eerder in het proces te willen controleren.  De inzet van de douanescan op het platform om goederen kort voor vertrek van het uitgaande vliegtuig te controleren kan dan worden afgebouwd. Om deze controles eerder in het proces te kunnen uitvoeren, en daarmee de inbreuk in de logistiek tot een minimum te beperken, is het wel noodzakelijk dat formaliteiten in het proces correct worden uitgevoerd.


Vanwege het belang om te komen tot een efficiënter controleproces en een goede werking van ECS rondom Schiphol, hierbij nogmaals een korte uiteenzetting van het ECS proces
.

Goederen onder toezicht bij uitgaan

Goederen die het douanegebied gaan verlaten staan onder toezicht van de douane. De douane voert het toezicht onder andere uit met het Export Control System (ECS). Het proces uitgaan start op het moment dat de goederen waarvoor aangifte (ten uitvoer) is gedaan, zijn vrijgegeven voor uitvoer.

Kantoren van uitvoer en kantoren van uitgang wisselen elektronisch informatie uit met:

–         Gegevens van uitvoerzendingen;

–         Resultaten van controles;

–         Bevestiging dat de goederen de EU hebben verlaten.

Aankomstmelding

Een ieder die in staat is goederen bij de douane aan te brengen kan elektronisch een aankomstmelding doen. Degene die de aankomstmelding doet is de Trader at Exit (TaE).
De aankomstmelding bevat onder andere de volgende informatie:

–         Movement Reference Number (MRN) van de aangifte;

–         Het kantoor van uitgang waar de aankomst wordt gemeld;

–         De datum en het tijdstip waarop de goederen zijn aangekomen;

–         De plaats waar de goederen zich bevinden.
De aankomstmelding kan op verschillende manieren ingestuurd worden:

  1. Met een bericht Notification of Exit aan Cargonaut, waarna Cargonaut de Arrival at Exit maakt namens de TaE, of de TaE dit zelf doet.
  2. Met de web portal ECS van Cargonaut, waarna Cargonaut de Arrival at Exit maakt namens de TaE.
  3. Met een DGVS transactie waarin de MRN referentie bij de Inschrijving wordt genoemd, waarna Cargonaut de Arrival at Exit maakt zodra een Uitslag volgt. Bij verlegde controles (controles op de 2e linie) wordt een Arrival at Exit al bij Inschrijving op House niveau verstuurd.
  4. Via elektronisch berichtenverkeer direct met de douane. (Let op: de ECS status informatie is dan niet zichtbaar in eCargo Receipt )

ECS manifest

De master en house waybills worden door de expediteur of een vertegenwoordiger naar

Cargonaut verstuurd.  De afhandelaar maakt voor vertrek van een vlucht een vluchtmanifest op. Hierop vermeld de afhandelaar alle airwaybill nummers van zendingen aan boord van het vliegtuig.  Het vertrek van het vliegtuig wordt doorgegeven aan de luchthaven Schiphol. Deze vertrektijden worden naar Cargonaut gestuurd. Met deze informatie kan Cargonaut een ECS manifest genereren voor de douane waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

– Alle uitgaande MRN’s met airwaybill referentie

– De vluchtgegevens met vertrektijd.

Als de Arrival at Exit en het ECS manifest door de douane worden geaccepteerd zal de aangever van de aangifte ten uitvoer een Confirmation of Exit via DSU (Sagitta Uitvoer) ontvangen.

Lees het volledige artikel op pagina 65 van cargohub magazine

ecs inspection forwarder
ecs inspection handler
ecs transit

Be the first to comment on "Douane stuurt op vroegtijdige controles Export Control System"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*