PAS OP BIJ SAMENWERKING MET CONCURRENTEN

Samenwerken met concurrenten is soms noodzakelijk en vaak gewenst. Veel afspraken tussen concurrenten zijn echter verboden. Als een afspraak met een concurrent de mededinging ofwel de vrije concurrentie beperkt, is die meestal nietig en riskeren de betrokken ondernemingen boetes tot 10% van hun jaaromzet. Ook aan de bestuurders van de betrokken ondernemingen kunnen dan forse boetes worden opgelegd. De miljoenenboetes die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) recent heeft opgelegd aan de inzamelaars van zeescheepsafval illustreren dat, als een verboden afspraak aan het licht komt, de schadelijke gevolgen enorm kunnen zijn.

Het kartelverbod in de Mededingingswet verbiedt onder meer overeenkomsten tussen ondernemingen die tot doel of gevolg hebben de vrije concurrentie te verhinderen, beperken of vervalsen. Voorbeelden van verboden afspraken zijn afspraken met concurrenten over prijzen, quota, inschrijvingen op aanbestedingen of het verdelen van markten en/of klanten. Wie met een concurrent afspreekt een bepaalde klant geen aanbieding te zullen doen, overtreedt vrijwel zeker het kartelverbod. Datzelfde geldt voor marktverdelingsafspraken (“als jij je nou op de Amerikaanse markt richt en wij ons op de Aziatische…”) en afspraken met concurrenten over minimumprijzen. Er zijn weliswaar uitzonderingen op het verbod, onder andere voor kleine spelers en voor afspraken met concurrenten die de mededinging juist ten goede komen, maar daaraan zijn strikte voorwaarden verbonden. Daar komt nog bij dat veel afspraken (zeker in de vervoerbranche) een grensoverschrijdend karakter hebben, zodat ook rekening moet worden gehouden met het Europese mededingingsrecht en/of de regels van andere lidstaten.

De NMa en de Europese Commissie trachten verboden afspraken op te sporen en karteldeelnemers te beboeten. Zij hebben daartoe allerlei bevoegdheden. Veel kartels komen echter aan het licht doordat de NMa en de Europese Commissie ondernemingen die een overtreding van het kartelverbod melden voordat zij het zelf hebben ontdekt, clementie aanbieden. Als dat gebeurt gaat de onderneming die het kartel heeft gemeld vrijuit, maar kunnen de andere deelnemers worden beboet. Daarvan was bijvoorbeeld sprake in de luchtvrachtkartel-zaak waarin aan Air France-KLM een boete van meer dan 300 miljoen Euro is opgelegd, terwijl Lufthansa (en haar dochteronderneming Swiss) geen boete kreeg omdat zij het kartel onder aandacht van de Europese Commissie bracht.

Wie afspraken wil maken met een concurrent doet er kortom goed aan na te gaan of de betreffende afspraak in strijd is met het kartelverbod of niet. Dat geldt temeer nu in het regeerakkoord is opgenomen dat de NMa veel meer boetes zal moeten opleggen.

door Marleen de Putter

Marleen de Putter is als advocaat verbonden aan Kneppelhout & Korthals Advocaten in Rotterdam. Voor meer informatie: mp@kneppelhout.nl

Be the first to comment on "PAS OP BIJ SAMENWERKING MET CONCURRENTEN"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*