Dachser breidt emissievrije stadsleveringen uit naar elf Europese steden

DACHSER Emission-Free Delivery maakt deel uit van de lange-termijn klimaatbeschermingsstrategie van de logistieke dienstverlener

Eind 2022 zal Dachser de stadscentra van ten minste elf Europese grootstedelijke regio’s emissievrij leveren. Tot nu toe is DACHSER Emission-Free Delivery geïmplementeerd in Stuttgart, Freiburg en Oslo. Er worden nu voorbereidingen getroffen in Berlijn, München, Straatsburg, Parijs, Praag, Kopenhagen, Madrid en Porto.

DACHSER Emission-Free Delivery houdt in dat Dachser alle zendingen standaard emissievrij aflevert in een afgebakend binnenstedelijk gebied, meestal het stadscentrum met voetgangerszones. Ter plaatse komen geen luchtverontreinigende stoffen of broeikasgassen vrij. Bovendien is er minder geluidsemissie. In december 2018 won het proefproject in Stuttgart een prijs in een wedstrijd voor duurzame stadslogistiek, gehouden door het Duitse federale ministerie voor milieu.

Met DACHSER Emission-Free Delivery heeft Dachser de logistieke processen voor binnenstedelijke groupage leveringen opnieuw gedefinieerd. Op basis van een modulair systeem wordt er gebruik gemaakt van batterij-elektrische bestelwagens en vrachtwagens en van elektrisch ondersteunde vrachtfietsen, elk afgestemd op de lokale behoeften. De bakfietsen zijn speciaal ontworpen voor stuk- en palletgoederen tot 250 kilogram en beginnen hun tocht bij de lokale microhub. Deze kleine overslagloodsen worden bevoorraad door de e-trucks, die tevens ook worden ingezet om goederen te leveren die door hun gewicht of afmetingen niet geschikt zijn voor de fiets.

Langetermijnstrategie voor klimaatbescherming
“Onze stap om DACHSER Emission-Free Delivery voor eind 2022 uit te breiden naar ten minste elf Europese steden is de opmaat voor een reeks maatregelen die we de komende jaren in het kader van onze klimaatbeschermingsstrategie op lange termijn zullen doorvoeren”, legt Stefan Hohm, Chief Development Officer, uit, die samen met CEO Burkhard Eling verantwoordelijk is voor klimaatbescherming bij Dachser. “Daarbij zetten we vooral in op efficiënte logistiek en technische innovaties. Wij willen deze weg niet alleen bewandelen, maar werken samen met klanten en partners die ook graag actief vorm willen geven aan de ontwikkeling van emissiearme en emissievrije logistieke oplossingen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om op middellange en lange termijn de tweegradendoelstelling van het Akkoord van Parijs en de klimaatbeschermingsdoelstellingen van de Europese Unie en vele andere landen te bereiken.”

“Actieve klimaatbescherming maakt deel uit van de inclusieve verantwoordelijkheid van Dachser. Tegelijkertijd voldoet onze inzet aan de verwachtingen van onze klanten en belanghebbenden, waardoor de duurzaamheid van de onderneming op de lange termijn wordt gewaarborgd”, voegt Burkhard Eling, CEO van Dachser, toe. “Daartoe hebben we vier belangrijke actiegebieden gedefinieerd die we aanpakken als onderdeel van onze klimaatbeschermingsstrategie: procesefficiëntie, energie-efficiëntie, onderzoek en ontwikkeling, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onder dit laatste verstaan wij een betrokkenheid bij de maatschappij en sociale vraagstukken die verder gaat dan onze zakelijke belangen – bijvoorbeeld het werk dat wij sinds 2005 doen met de kinderhulporganisatie terre des hommes op drie continenten.’’

Be the first to comment on "Dachser breidt emissievrije stadsleveringen uit naar elf Europese steden"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*