Frank Terpstra “Veiligheid op de digitale snelweg nog steeds onderschat”

Waarom een digitaal rijbewijs belangrijk is…
Iedereen weet dat een rijbewijs vereist is om een bepaald voertuig te mogen besturen en aan het verkeer te mogen deelnemen. Deel- nemen aan de digitale snelweg vereist echter nog geen kwa- lificatie. Maar bent u zich bewust van alle risico’s en weet u ‘hoe veilig te handelen’ in het digitale verkeer? Zijn uw medewerkers zich bewust van de belangrijkste concepten voor dagelijks veilig ICT-gebruik? Zijn de meest voorkomende aspecten van het begrip privacy en de nieuwe wet op datalekken bekend? Herkennen zij de gevaren en wordt ernaar gehandeld?

 

Datalekken en de wet op privacy
Recentelijk bleek dat meer dan 700 pagina’s confidentiële dossiers van Europol langere tijd voor iedereen via internet te zien zijn geweest. Het onderzoeksjournalistieke programma Zembla trof de pagina’s aan op een back-upschijf die met internet was verbonden. Saillant detail: de toegang tot het apparaat was beveiligd met een standaard wachtwoord datmakkelijk op internet te vinden of te raden was. Ook binnen de lucht- vrachtsector spreek ik steeds meer mensen waarvan de computer, laptop of mobiele telefoon is gehackt, of besmet is met ransomware of andere virussen. Investeren in de Security- & Privacy vaardigheden en -kennis is nu nog belangrijker dan ooit. Sinds 2016 bestaat de verplichting voor organisaties om datalekken actief te melden. Fouten op dit gebied kunnen grote financiële schade tot gevolg hebben of op zijn minst reputatie- schade opleveren. We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in art. 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een datalek zijn deze gegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden.

Boetes stijgen
Wanneer een bedrijf een datalek verzuimd te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens AP (het meldpunt voor datalekken) kunnen zij een boete krijgen van maximaal 820.000 euro. Vanaf 25 mei 2018 stijgt de maximale boete tot maar liefst 20 miljoen euro of vier procent van de wereldwijde jaaromzet.

Lees het volledige artikel op pagina 35 in Cargo Magazine, klik hier

latest-edition

Cargo magazine kosteloos ontvangen? Klik hier

Be the first to comment on "Frank Terpstra “Veiligheid op de digitale snelweg nog steeds onderschat”"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*