Incassomiddelen bij grensoverschrijdend zakendoen

Wanneer u een vordering heeft op een bedrijf in Nederland bestaan er ruime mogelijkheden om uw vordering te kunnen verhalen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om beslag te leggen op de banktegoeden van de debiteur. De tegoeden worden dan ‘veiliggesteld’ totdat duidelijk is geworden of u op deze tegoeden aanspraak kunt maken. Maar hoe pakt u dit aan wanneer u een vordering heeft op een bedrijf buiten Nederland?

Zorg voor goed debiteurenbeheer
Dat tijdig betalen van facturen door debiteuren een belangrijke zaak is hoeft een ondernemer niet te worden verteld. Goed debiteurenbeheer is voor de cashflow en daarmee de levensvatbaarheid van een bedrijf van levensbelang. Voor succesvol incasseren van uw vorderingen zijn zaken als een volledig up to date debiteurendossier, met daarin opgenomen de facturen, juiste gegevens van de debiteur en gevoerde correspondentie met de debiteur in de vorm van herinneringen en aanmaningen een minimaal vereiste. Als een debiteur ondanks aanmaningen niet vrijwillig tot betaling overgaat, komen juridische acties om de hoek kijken, waaronder het leggen van beslag. In Nederland kan al beslag worden gelegd zonder dat de crediteur de beschikking heeft over een uitspraak; dit heet conservatoir beslag. Hiermee verkrijgt de crediteur meer zekerheid om de uitstaande vorderingen na een vonnis van de rechtbank ook daadwerkelijk te kunnen incasseren.

Buitenlandse debiteuren
Bij buitenlandse debiteuren kunnen de volgende situaties worden onderscheiden. Bij een buitenlandse debiteur zonder bekende woonplaats in Nederland kan conservatoir beslag worden toegepast, indien er zich goederen, waaronder banktegoeden, vorderingen etc. van de debiteur in Nederland bevinden; dit wordt het vreemdelingenbeslag genoemd. Lastiger wordt het indien de buitenlandse debiteur geen goederen of tegoeden heeft in Nederland. Het nieuwe Europese bankbeslag kan in die gevallen uitkomst bieden.

Europees bankbeslag
Sinds 18 januari 2017 is de Europese verordening nr. 655/2014 voor het leggen van Europees bankbeslag van toepassing. De verordening is bedoeld om op vereenvoudigde wijze beslag te leggen op bankrekeningen van debiteuren in andere Europese landen. Dit kan door middel van een zogenoemde European Account Preservation Order (EAPO). Hiermee kan bij een Nederlandse rechter toestemming worden verkregen voor het leggen van een beslag op de bankrekening van een debiteur in het buitenland.

Lees het volledige artikel in Cargo Magazine op pagina 32 klik hier

Be the first to comment on "Incassomiddelen bij grensoverschrijdend zakendoen"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*