Interview met programmamanager NLIP Michiel Haarman

Logistiek Nederland wil over 4 jaar de eerste positie op de World Logistics Performance index bekleden, en tegelijkertijd 68.700 ton CO2 reduceren of voorkomen. Programmanager Michiel Haarman van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) over hoe de sector moet veranderen om dat te halen. Michiel Haarman heeft grote plannen. In 2015 trad hij aan als programmamanager van NLIP. Een interview over passie, innovatie en een andere kijk op data delen.

 

 

 

Wat doet het Neutraal Logistiek Informatie Platform?
Wij zijn hét platform ter bevordering van data delen in de logistiek. Dat doen wij binnen het programma van de Topsector Logistiek, dit is een samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen met als doelstelling de Nederlandse logistiek zo sterk mogelijk te maken. Door drempels weg te nemen, projecten en initiatieven voor data delen te initiëren en te stimuleren, wil NLIP de positie van Nederland als logistieke topspeler versterken.

Is het werk van NLIP wel nodig? Er wordt toch al data gedeeld in de sector?
Data delen gebeurt weliswaar op grote schaal, maar dat is vooral met de directe business partners, minder met partijen ‘verderop’ in de keten die we misschien minder goed kennen. Er valt nog een wereld te winnen wanneer ook dat op een simpele, veilige en gecontroleerde manier kan. Nieuwe ketens kunnen dan ad hoc ontstaan, evenals nieuwe business partnerships, waarbij IT minder een belemmering is geworden. Hierdoor creëren we kansen voor zowel individuele bedrijven als de sector als geheel om processen efficiënter in te richten, kosten en tijd te besparen, de internationale concurrentie voor te blijven en de druk op onze infrastructuur en milieu te verminderen.

Hoe zie je data delen met partijen verderop in de keten concreet voor je?
Het is een andere kijk op data delen. Niet beperkt tot een volgende schakel in de keten, zoals we dat nu doen. Partijen zouden binnen communities op basis van relevantie moeten kunnen
samenwerken en data delen, en ook met de partners van hun partners, zonder dat ze die zelf direct kennen. Ik realiseer me dat dat best een ingewikkelde stap is voor een sector die heel concurrerend is en waar de marges onder druk staan. Want waarom zou je data delen met iemand, die misschien wel een concurrent is? En wat doet die ermee? En hoe houd je de controle?

Lees het volledige artikel op pagina 38 in Cargo Magazine, klik hier

latest-edition

Cargo magazine kosteloos ontvangen? Klik hier

 

Be the first to comment on "Interview met programmamanager NLIP Michiel Haarman"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*