Makkelijker en sneller een Standaard Bankverklaring met SBR Banken, eHerkenning en iSHARE

Delft, 9 oktober 2018 – Ondernemers in de logistiek regelen binnenkort een stuk eenvoudiger en sneller een Standaard Bankverklaring. Want SBR Banken – de organisatie die de aanlevering van financiële rapportages vereenvoudigt – start binnenkort een pilot met eHerkenning en iSHARE.

Jaarlijks vragen duizenden ondernemers in de logistiek een Standaard Bankverklaring aan bij hun bank, omdat hun tussenpersoon het financiële overzicht nodig heeft voor bijvoorbeeld het maken van de jaarrekening of het opstellen van een oprichtingsakte. Ondernemers doen dit door hun tussenpersoon te machtigen om namens hen een Standaard Bankverklaring bij hun bank op te vragen.

Het regelen van deze machtiging is nu een omslachtig – grotendeels papieren – proces dat door banken en tussenpersonen als inefficiënt, tijdrovend en foutgevoelig wordt ervaren. En dat bovendien voor elke verklaring opnieuw moet worden gedaan. Maar hier komt verandering in. Want SBR Banken gaat ’t een stuk makkelijker, sneller en veiliger maken om een Standaard Bankverklaring te regelen. De pilot zal dit uiteraard moeten ondersteunen.

Volledig digitaal & fijnmazig
In de pilot regelen ondernemers hun Standaard Bankverklaring met behulp van eHerkenning en iSHARE. Met hun eHerkenning-identiteit kunnen ondernemers hun accountants machtigen om bepaalde diensten af te nemen bij de bank. Bijvoorbeeld het aanvragen van een Standaard Bankverklaring. Volledig digitaal. Dat scheelt tijd en geld, en voorkomt fouten in het proces.

Het afsprakenstelsel iSHARE stelt ondernemers in staat om heel fijnmazig rechten toe te kennen. Wanneer zij zijn ingelogd met eHerkenning, geven ondernemers aan wie, wanneer, welke bankgegevens en voor hoe lang mag opvragen. Dat is ten opzichte van de huidige situatie waarbij differentiatie in het toekennen van rechten niet mogelijk is, een enorme stap voorwaarts.

Sander Middendorp, directeur van SBR Banken licht toe: “Het delen van data willen we een stuk makkelijker en sneller maken, onder andere met behulp van eHerkenning en iSHARE. Bovendien blijven ondernemers met SBR Banken te allen tijde ‘in control’ over hun gegevens. Alleen zij bepalen wie toegang krijgt tot welke data. De stap naar fijnmazig toekennen van rechten over wát er met de gedeelde data gedaan mag worden, past in onze toekomstvisie.”

SBR Banken start dit najaar nog met de pilot samen met eHerkenning en iSHARE. Als de pilot slaagt, breidt SBR Banken haar dienstverlening uit en is het voor ondernemers vanaf begin 2020 mogelijk om hun bankverklaring via eHerkenning en iSHARE te regelen.

Frank Jonker, directeur van CreAim/Reconi en vertegenwoordiger namens de middelen- en machtigingenleveranciers van eHerkenning: “Wij zijn betrokken bij de pilot met SBR Banken en zien veel mogelijkheden in een nauwere samenwerking met iSHARE voor onze klanten. De pilot is een geweldige kans dit te laten zien. Daarnaast biedt een geslaagde pilot perspectief voor andere dienstverlening zoals Digipoort, die gebaseerd is op dezelfde infrastructuur als die van SBR Banken. Daarom zetten we hier vol op in.”

iSHARE Tech-celerator vormt katalysator
SBR Banken en eHerkenning doen mee aan de iSHARE Tech-celerator van 11 oktober. Tijdens dit event ontwikkelen verschillende organisaties – waaronder SBR Banken – met behulp van het afsprakenstelsel iSHARE innovatieve diensten op het gebied van data delen.

Be the first to comment on "Makkelijker en sneller een Standaard Bankverklaring met SBR Banken, eHerkenning en iSHARE"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*