Volgende stap gezet in het programma Schiphol SmartGate Cargo

Schiphol, 20 september 2016
Volgende stap gezet in het programma Schiphol SmartGate Cargo
Door het ondertekenen van een bilaterale overeenkomst tussen Luchthaven Schiphol en Douane Nederland is een volgende stap gezet in het meerjarige programma Schiphol SmartGate Cargo (SSGC). De door Jonas van Stekelenburg, Director Cargo van de luchthaven en Jan Kamp, Directeur Douane Schiphol Cargo getekende overeenkomst maakt het Douane medewerkers mogelijk om snel en eenvoudig via de zogeheten ‘biod-sluis’ van landside in het Joint Inspection Center naar airside te bewegen.

 

 

Uniek
“Het is uniek dat we in een overheidsgebouw een beveiligde doorgang hebben gecreëerd waardoor medewerkers zich van airside naar landside kunnen bewegen en vice versa” aldus Algemeen Programmamanager Renate de Vries, die door de Douane ter beschikking is gesteld voor dit programma. “Wij zien erop toe dat alleen medewerkers die fysiek toezicht houden op de controle van de vracht, gebruik maken van deze biod-sluis”.

Geen regel maar uitzondering
Jan Kamp valt haar bij: “Laten we daarin duidelijk zijn: het is beslist geen regel maar juist uitzondering dat bepaalde Douane medewerkers vanuit functioneel oogpunt gebruik kunnen maken van de biod-sluis. Douane realiseert zich dat het niet ‘normaal’ is en het mag ook nooit normaal gaan worden. Wij nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus en zien erop toe dat alle regels nageleefd worden.”
“Daar wil ik het woord ‘vertrouwen’ nog aan toevoegen”, zegt Jonas van Stekelenburg. “Uiteraard moet het gebruik van de biod-sluis volgens de gestelde regels verlopen maar het begint bij vertrouwen in elkaar”. Dat vertrouwen is in de loop der jaren ook opgebouwd in de samenwerking tussen onder andere Schiphol en de Douane in het Schiphol SmartGate Cargo programma.

Adviseurs
De overeenkomst is mede tot stand gekomen door gedegen advies van zowel de Koninklijke Marechaussee als de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hun inbreng is van grote waarde geweest omdat de overeenkomst aan alle (veiligheids)regels moet voldoen.

Het programma
Schiphol SmartGate Cargo is een initiatief van Douane (die namens alle relevante overheidspartijen optreedt), Air Cargo Netherlands (ACN), KLM Cargo en Schiphol. Het programma heeft als oogmerk een snellere, efficiëntere en veiligere afhandeling van het totale vrachtproces op Schiphol. In het Joint Inspection Center komen logistiek en handhaving fysiek bij elkaar. Het multifunctionele gebouw omvat een expeditievloer, een scanhal, opslag- en onderzoeksruimten, een quarantaine ruimte voor kleine dieren, een fytosanitaire ruimte, stalling voor voertuigen, kantoren en een multidisciplinair opleidingscentrum. Het pand is zo ontworpen dat goederencontroles dankzij innovatieve technieken zo veel mogelijk geïntegreerd zijn uit te voeren op rustmomenten in de logistiek.

Voor meer informatie over Schiphol Smartgate Cargo:
Albert Faber, aj.faber@belastingdienst.nl

 

 

Be the first to comment on "Volgende stap gezet in het programma Schiphol SmartGate Cargo"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*