Antipiraterij, Vo nr 608/2013 vanuit een ander perspectief

De meeste logistieke dienstverleners en vervoerders hebben er waarschijnlijk wel eens mee te maken gehad. Namaakproducten steken helaas in diverse branches de kop op en merkhouders doen er binnen hun mogelijkheden samen met de douane terecht alles aan om dit hardnekkige verschijnsel tegen te gaan. Over verordening Vo Nr. 608/2013 is inmiddels al veel geschreven maar dan vooral vanuit de positie van de merkhouder. Vanzelfsprekend, want de merk- houders staat centraal als partij wiens belangen zoveel als mogelijk dienen te worden beschermd.

 

 

Toch zijn er naast de merkhouder ook andere partijen die aandacht verdienen. Welke rechten en plichten heeft bijvoorbeeld de logistiek dienstverlener of vervoerder die in veel gevallen als eerste geconfronteerd wordt met een tegenhouding door de douane. In deze bijdrage beperk ik mij tot twee belangrijke aandachtspunten voor de logistieke dienstverlener.

Teken altijd protest aan
Het is van belang dat u als houder van de goederen of als aangever bij een optreden van de douane op grond van Vo Nr. 608/2013 tijdig protest aantekent. In geval van general cargo binnen 10 werkdagen dagen en in geval van aan bederf onderhevige goederen 3 dagen nadat de goederen zijn tegengehouden. Wordt geen tijdig protest aangetekend, dan is sprake van een veronderstelde toestemming tot vernietigen van de goederen. Dit laatste kan vervelend uitpakken indien de goederen zijn afgestaan ter vernietiging en de ladingbelanghebbende op enig moment kan bewijzen dat de goederen geen inbreuk maakte op intellectueel eigendomsrecht. Voorkom het risico aansprakelijk te worden gesteld voor het niet nakomen van uw zorgplicht. Van een professionele dienstverlener en/of vervoerder worden verwacht dat met zijn kennis en ervaring voldoende maatregelen worden getroffen om de belangen van haar opdrachtgever te beschermen. Teken daarom te allen tijde protest aan bij de douane en, indien bekend, de merkhouder om uw positie en de belangen van uw opdrachtgever te beschermen…

Lees het volledige artikel op pagina 53 in Cargo Magazine, klik hier

latest-edition

Cargo magazine kosteloos ontvangen? Klik hier

Be the first to comment on "Antipiraterij, Vo nr 608/2013 vanuit een ander perspectief"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*