Aramex “ Naar hoger kwaliteitsniveau met CargoHub AEO Compliance framework”

Met ingang van 1 mei 2017 zal Aramex het gebruik van de AEO compliance tools van CargoHub verder gaan intensiveren. Vincent Iseli, compliance manager bij Aramex, vertelt waarom CargoHub is gekozen als partner voor de verder uitbouw van het AEO framework binnen Aramex.

 

 

 

 

 

“Wij gebruiken al een aantal jaren de Cargo Claims tool voor zeevracht, wegvervoer en luchtvervoer binnen het CargoHub platform waarmee het claimsproces aanmerkelijk is vereenvoudigd. In plaats van iedere claim afzonderlijk, per luchtvaartmaatschappij te registeren, wordt nu alles vastgelegd in een centraal platform met de mogelijkheid om data te delen met klanten. Hierdoor wordt het claim proces beter beheersbaar en kunnen wij efficienter communiceren met onze klanten.”

Informatie snel en centraal beschikbaar
Vincent vervolgt: “Na enige tijd ook de AEO compliance tools te hebben getest, heeft Aramex besloten om deze nu breed binnen onze organisatie te gaan gebruiken. Reden hiervoor is dat de AEO module ons op eenvoudige wijze in staat stelt om, naast uitsluitend de registratie van incidenten op gebied van kwaliteit en AEO, de vastlegging van root-cause onderzoeken, risico analyses en alle incident gerelateerde informatie in 1 digitaal dossier vast te leggen. De volledige opvolging van te ondernemen verbeter acties kan nu beter worden bewaakt en de geïntegreerde dashboards verschaffen realtime management informatie.

Voordeel van onze nieuwe AEO tools is dat de compliance activiteiten binnen onze organisatie transparanter worden gemaakt en ook voor de douane eenvoudiger zijn te controleren. Recentelijk hebben wij een AEO veldtoets gehad van de douane. Wij konden bij wijze van spreken met één druk op de knop alle benodigde informatie opleveren. Voorheen werd er gewerkt met Excel sheets waarop incidenten werden vermeld. Wanneer iemand ook maar iets wijzigde, moest het document weer een nieuwe versienaam krijgen. Als iemand dat vergat, dan was het overzicht zoek. Dat is gelukkig verleden tijd met deze AEO tool.”

Digitalisering
“Binnen Aramex hebben wij een sterke focus op het verder digitaliseren van onze administratieve processen. Efficiënter werken en onze klanten snel inzicht en optimale service kunnen verschaffen is wat wij continue willen verbeteren. De ingebruikname van de digitale cargo damage rapportage tool en de NCTS Transit module binnen het CargoHub platform, waarmee vervoersbewegingen realtime kunnen worden gemonitord en nu ook het zuiveringsproces met financiële risico’s wordt bewaakt, sluiten hier perfect op aan.”

Maximale kwaliteit en klanttevredenheid
“Het goed inrichten van een compliance framework helpt ons om de kwaliteit van onze processen te bewaken en deze continue te blijven verbeteren. We zullen samen met CargoHub het platform naadloos laten aansluiten op onze business excellence activiteiten om de grenzen van de customer experience te blijven verleggen” aldus Vincent.

Oprichter van CargoHub, Raoul Paul, ” Wij zijn ontzettend trots dat Aramex de keuze heeft gemaakt om het CargoHub platform te gaan gebruiken als kwaliteitsmanagement systeem. In de eerste plaats is het verwelkomen van een “nieuwe” klant een waardering voor wijze waarop wij ons platform hebben gebouwd om compliance tot in de puntjes te kunnen beheersen.  De flexibiliteit van ons platform zorgt er voor dat wij naadloos op wensen van de klant kunnen aansluiten. Last but not least hebben wij met Vincent Iseli een ervaren compliance manager  als klant en ontvangen wij kritische feedback voor verbeteringen en gewenste uitbreidingen van ons platform. Voor ons is deze vorm van partnerschip een ideale basis voor samenwerking.  Goed blijven luisteren om klanten tevreden te houden en tegelijkertijd de expertise van professionals gebruiken om ons platform naar hogere niveau’s  te blijven doorontwikkelen.

Vincent Iseli
Customs & Compliance Manager
Aramex -The Netherlands
Tel +31 20 655 8023 | Email : vincent.iseli@aramex.com | website aramex.com

About Aramex
Since its founding in 1982, Aramex has rapidly grown into a global brand, recognized for its customized services and innovative products. It became a world leader in comprehensive transport and delivery solutions for business and consumers. Headquartered in the UAE and listed on the Dubai Financial Market (DFM), Aramex is centrally located at the crossroads between East and West, which allows it to provide customized logistics solutions anywhere in the world effectively and reach more businesses and consumers regionally and globally. Aramex is dedicated to transforming the face of trade, expanding its operations rapidly to better connect businesses and consumers worldwide.

About CargoHub
CargoHub offers an IATA Innovation awarded worldwide Cargo Claims platform enabling stakeholders to manage claims in an efficient and transparent manner. A complete suite of modules integrated in one centralized platform enables  shippers, forwarders, airlines, GS(S)A, handlers to manage quality incidents and operational service recovery issues.  The platform is continuously  updated and enriched with new features via the input from users and experts.


Raoul Paul | Founder CargoHub
Telephone +31 (0)20 6586220
Email:  raoul.paul@cargohub.nl Linkedin

 

 

Be the first to comment on "Aramex “ Naar hoger kwaliteitsniveau met CargoHub AEO Compliance framework”"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*