Drugscontroles Douane niet in gevaar

Landelijke media maken melding van problemen met het nieuwe aangiftesysteem (AGS) van de Douane. Door die problemen zou de Douane goederen in de Rotterdamse haven niet goed kunnen controleren op drugs en containers zelfs ongezien doorlaten, zo wordt beweerd. De Douane benadrukt met klem dat media onterecht een verband leggen tussen de beschikbaarheid van AGS en drugscontroles.

 

 

 

Ruim voordat containers aankomen in de Rotterdamse haven, heeft de Douane over de container al informatie ontvangen in het systeem Douane Manifest (DMF). Met behulp van dit systeem voert de Douane risicoselectie op basis van dynamische algoritmes uit, vooral op niet-fiscale risico’s als verdovende middelen. Deze risicoselectie voert de Douane uit voordat goederen de EU binnenkomen. Op basis van die selectie doet de Douane vervolgens gerichte fysieke controles, eventueel met containerscans of speurhonden.

Een van de mogelijke vervolgstappen in het logistieke proces is het doen van een aangifte ten invoer. Dit kan met behulp van het nieuwe aangiftesysteem van de Douane (AGS), dat momenteel kampt met verstoringen in de beschikbaarheid. De beschikbaarheid van het systeem schommelt nu rond de 95%, waar de Douane een norm hanteert van tenminste 98% – 24 uur per dag/zeven dagen per week. Daarom werkt de Douane hard aan het oplossen van achterliggende oorzaken. Er zijn natuurlijk grote handelsbelangen voor ons land en de rest van de Unie maar veiligheid is uiteraard een prioriteit.

Tijdens verstoringen van AGS kunnen bedrijven wachten tot het systeem weer beschikbaar is, of gebruikmaken van een noodprocedure voor het indienen van aangiften. Zij doen dan aangifte via een standaard mailbericht, waarin zij de benodigde voorgeschreven gegevens vermelden, zoals lading, herkomst etc. Op basis van die informatie behandelt de Douane aangiften handmatig. Deze noodprocedure neemt meer tijd in beslag dan de reguliere procedure via AGS. Het betreft in dit proces vooral fiscale risico’s en geen drugscontroles.

‘Bestrijding drugscriminaliteit al jaren topprioriteit’

De laatste tijd verschijnen vaker artikelen in de pers waarin kritische kanttekeningen worden geplaatst bij het overheidstoezicht in de haven van Rotterdam en het functioneren van de Douane. Algemeen directeur Douane Aly van Berckel zegt daarover: ‘Bestrijding van drugscriminaliteit is al jaren topprioriteit voor onze dienst. We kiezen hier eenzelfde koers als bij onze andere kerntaken: we zoeken voortdurend naar slimme en effectieve vormen van risicogericht toezicht. We onderzoeken waar de grootste risico’s schuilen, en beproeven en implementeren steeds meer geavanceerde technologieën om deze af te dekken. Daarbij verliezen we de menselijke factor niet uit het oog: mensen zullen altijd nodig zijn. Bij het inzetten van mensen en middelen zijn wij bijzonder flexibel. We moeten wel: de georganiseerde misdaad zit niet stil, en bedient zich van steeds nieuwe smokkelmethoden.

Als Douane pretenderen we niet dat we elke drugszending onderscheppen. Dat is ook onmogelijk: met 4% van het totale douanepersoneel in de Unie moeten wij 30% van alle goederen die de Unie binnenkomen controleren. Maar laat duidelijk zijn dat wij de bescherming van de Nederlandse samenleving en ons Europese achterland bijzonder serieus nemen.’


Source: Belastingdienst

Be the first to comment on "Drugscontroles Douane niet in gevaar"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*