FNV versus Aviapartner Cargo “Staken met het (on)recht aan je zijde“

“ Staken met het recht aan ons zijde”  zo klinken de geluiden aan de kant van de FNV. Want, zo werd eerder vorige week bekend gemaakt door de rechter in een uitspraak van een kort geding, stakingsrecht kan niet worden verhinderd indien een werkgever niet wenst te onderhandelen.

 

 

 

 

Tot zover duidelijk want wie niet luisteren wil moet maar voelen, zo zullen de stakende werknemers van Aviapartner onder aanvoering van de FNV gedacht hebben en velen geven  hen op dat punt gelijk, 1-0 voor FNV en de stakende medewerkers van Aviapartner Cargo.

Op 18 maart 2014 werd dan ook een staking afgekondigd voor 24 uur, welke mogelijk met 48 uur zou worden verlengd.  Door de FNV werd gesteld dat Aviapartner Cargo niet met de FNV in onderhandeling wenste te gaan en dat om deze reden staking zou worden voortgezet. Tegelijkertijd werd door FNV een looneis van 3% alsmede de terugkeer van 12 ATV dagen geeist.

Stakingsrecht om onderhandeling af te dwingen
Het rechtsmiddel staking is rechtmatig, zoals de rechter heeft beslist, om de werkgever te bewegen te komen tot onderhandeling en/of het naleven van de CAO.  Aviapartner Cargo met een lopende CAO overeengekomen met de Unie zag er gelet op de bedrijfseconomische omstandigheden waarin het verkeerd geen reden toe om voortijdig de CAO open te breken en daarbij tegemoet te komen aan eisen van FNV.

Om tot onderhandeling te kunnen komen zag FNV geen andere mogelijkheid dan een  staking af te kondigen, gesteund met een uitspraak van de rechter.

Is de staking door FNV bij Aviapartner Cargo (on)rechtmatig ?
Door een staking wordt er getracht het belang van medewerkers te dienen, ten koste van het belang van de werkgever. Als de staking het belang van de werkgever niet mag schenden, dan zou de staking niet het dwangmiddel zijn dat het is geworden. Een staking is rechtmatig, tenzij het belang van de werkgever in te ernstige mate of onnodig wordt geschaad.

Doel staking onhaalbaar of doel staat niet in verhouding met het middel staking
Een werkgever mag met een staking niet met zijn rug tegen de muur worden gezet. In redelijkheid moet de werkgever ruimte hebben om aan gestelde eisen tegemoet te komen. Het stakingsdoel van FNV was te komen tot een gesprek c.q. onderhandeling waaraan Aviapartner Cargo vrijwel direct na aanvang van de staking gehoor heeft gegeven. Ook in diverse media heeft Aviapartner Cargo opgeroepen te komen tot een dialoog. Echter van een onderling lijkt aan de zijde van de FNV geen sprake te willen zijn, de staking werd voor onbepaalde tijd doorgezet totdat “ de eis “ loonsverhoging van 3% als ook de terugkeer van 12 ATV dagen door Aviapartner Cargo zou worden ingewilligd.

Of Aviapartner Cargo gelet op de bedrijfseconomische situatie in staat is deze lastenverzwaring te kunnen dragen is de objectieve discussie welke dient te worden gevoerd. Mede door vertrek van  Korean Air, Turkish Airlines,  Airbridge Cargo, Qatar Airways, Etihad en per 1 mei 2014 ook Saudia Cargo stelt Aviapartner Cargo niet in staat te zijn om de eisen van de FNV te kunnen inwilligen. Wel is door Aviapartner Cargo kenbaar gemaakt extra rustdagen in te roosteren na een cyclus van nachtdiensten en in bredere zin te kijken naar de wensen met betrekking tot roosters. Daarnaast is door Aviapartner Cargo aan haar medewerkers de toezegging gedaan loonafspraken te willen maken naar de toekomst zodra er zicht is op een betere bedrijfseconomische situatie.

Het oorspronkelijke stakingsdoel, namelijk het in onderhandeling treden door FNV met Aviapartner Cargo, lijkt met deze toezegging te zijn bereikt.

Slikken of stikken
FNV blijft echter volharden in de op tafel gelegde eisen. Uit eerder media berichten lijkt het er op  dat er aan Aviapartner Cargo slechts 1 keuze wordt voorgelegd, “ slikken of stikken” . Nu Aviapartner Cargo de eisen tot op heden niet heeft ingewilligd besloot FNV, na een reeds 4 dagen durende staking,  deze op vrijdag 21 maart 2014 voor onbepaalde tijd voort te zetten. Inmiddels is de staking om 22.00 vanavond al maarliefst 8 dagen onderweg.

Gemeenschappelijk belang door FNV uit het oog verloren
Een staking mag het belang van de werkgever niet onevenredige mate schade toebrengen. Ook het belang van derden zoals klanten van Aviapartner Cargo, in dit geval Luchtvaartmaatschappijen, luchtvracht expediteurs en vervoerders mogen hierbij niet uit het oog worden verloren.

Een staking die wordt doorgezet om met opzet substantiële schade toe te brengen aan de werkgever met daarbij risico’s voor de continuïteit van de onderneming en haar werknemers dient in elk geval geen gemeenschappelijk doel.

De luchthaven Schiphol is een belangrijke bron van werkgelegenheid.  Het is vooral zaak om klanten van de BV Nederland die hun goederen via onze Hub laten afhandelen aan Nederland te binden. Veel begrip voor deze aanhoudende staking lijkt er inmiddels niet meer te zijn. In buitenlandse culturen is het fenomeen staken onbekend en uit den boze. Het is dan ook maar te hopen dat de Nederlandse cargohub geen klanten verliest met als gevolg dat er nog meer banen op de tocht komen te staan.

Sector CAO
Volgens de woorden van bestuurder en stakingsleider Mari Martens in de telegraaf “ De moordende prijsconcurrentie om werk van vliegmaatschappijen binnen te halen, wordt uitgevochten over de rug van het personeel. Duizenden mensen klagen bij ons over afkalvende arbeidsvoorwaarden”.  Noot redactie, deze afkalving doet eveneens voor in de schoonmaak en security branche welke op Schiphol ook in belangrijke mate afhankelijk is van de luchtvaart.

Met deze woorden is menigeen het met de FNV eens. Het belang van iedereen die zijn brood met luchtvracht verdient is daarom beter gediend indien FNV zich vol overgave inzet voor een sector CAO.  Ook Aviapartner Cargo is hier een groot voorstander van en trekt daarin al jaren samen op met Menzies . Er lijkt op dat punt dus een gemeenschappelijk belang en alle reden om snel met elkaar aan tafel te gaan zitten.

Werknemers die staken doen zich er wellicht verstandig aan zich te melden bij hun werkgever en de schouders eronder te zetten.  Langer doorstaken kent alleen maar verliezers.

.

Be the first to comment on "FNV versus Aviapartner Cargo “Staken met het (on)recht aan je zijde“"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*