Frans Vonk: Quod erat demonstrandum

Na een periode van economische neergang heeft de wereldeconomie weer een opgaande lijn te pakken. De wereld handel neemt toe en vervoersstromen komen weer op gang en intensiveren.

Bij de goederenstromen zien we een ontwikkeling dat, mede door sancties van regeringen voor produkten een andere afzet wordt gevonden. Door klimaat ontwikkelingen komen ook andere stromen op gang omdat produkten lokaal niet of niet voldoende kunnen worden geproduceerd. In het kamp van de vervoerders valt waar te nemen dat daar waar onderhoud in het slop was geraakt dit weer wordt opgepakt en zelfs nieuw materiaal wordt aangeschaft.

Parallel aan deze ontwikkelingen zien we dat zowel in de handel als in het transport vernieuwingen worden doorgevoerd. Deftig noemen we dat innovatie en dan krijgt het direct meer gewicht.

Door veranderende consumptiepatronen, maar ook door klimaat ontwikkelingen worden produkten gemodificeerd en worden geheel nieuwe produkten ontwikkeld. De robot technologie maakt een stormachtige ontwikkeling door. Het gaat hier dan niet alleen om een product dat ontwikkeld wordt, maar het product heeft vervolgens zijn eigen functie en zal steeds meer een rol gaan spelen in transport en logistiek.

Over functie en belang van het expertise rapport In het vervoer zien we dat ondernemers geavanceerde transportmiddelen aanschaffen en soms naar eigen idee laten ontwikkelen.

Ook nieuwe transportroutes worden (her) ontwikkeld, zoals de Marco Polo Zijderoute. Per spoor van China naar West Europa in de helft van de tijd.

In deze mondiaal opgeleefde en woelige wereld van Handel en Transport circuleert als een klein zonnestelsel een wereld van Claims en Aansprakelijkheid. Zij wordt gevoed door de wereld van Handel en Transport, maar heeft haar eigen regels en gebruiken.

De wet van de grote getallen brengt met zich mee dat bij toenemende handel en vervoer er ook meer mis kan gaan.

De meeste ondernemers hebben hun transport-risico afgedekt via een transport-goederen polis en laten zich deskundig bijstaan om een op maat gesneden dekking te krijgen. Toch wordt er in sommige branches voor gekozen het transport risico niet te verzekeren.

Lees het volledige artikel op pagina 29 in Cargo Magazine klik hier

Be the first to comment on "Frans Vonk: Quod erat demonstrandum"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*