Angst voor lithium batterijen terecht?

In steeds meer producten zijn lithiumbatterijen te vinden, die in deze producten of los vervoerd worden. Van deze batterijen is het bekend dat ze kortsluiting kunnen maken en licht ontvlambaar zijn. De laatste jaren is er in de luchtvaart grote bezorgdheid ontstaan over het vervoer van deze batterijen. Bij een aantal incidenten waren dit soort batterijen betrokken. Hoewel nooit precies is achterhaald wat de oorzaken van de ongelukken waren, is wel duidelijk geworden dat er grote hoeveelheden lithium batterijen betrokken zijn geweest die niet conform de regelgeving zijn vervoerd. Daarom is er geen aanleiding om de bestaande regels aan te scherpen, maar zal er meer nadruk moeten worden gelegd op de handhaving en naleving.

Om alle betrokkenen daarover te informeren, organiseerden de EVO, KLM Cargo, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en ACN op 17 januari 2013 een bijeenkomst over het luchtvervoer van lithiumbatterijen (als vracht) en de nieuwe ICAO regels over het vervoer van deze producten. Met ruim 120 deelnemers, allen leden van bovengenoemde verenigingen, was de opkomst boven verwachting.

De bijeenkomst werd geopend door ACN directeur Ben Radstaak. Hij heette iedereen welkom en in het bijzonder de sprekers. Daarnaast dankte hij Schiphol Group voor het beschikbaar stellen van het Auditorium. Ben gaf het woord aan Pieter Wildschut (Voorzitter Commissie Transport Gevaarlijke Goederen), die optrad als dagvoorzitter. Deze stelde de sprekers één voor één voor.

Ministerie van Infrastructuur & milieu

De eerste spreker van de dag was Teun Muller, Adviseur Luchtvaartbeveiliging &
vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht  bij het Ministerie van infrastructuur & milieu.
De heer Muller vertelde over de rol van lithium batterijen in de maatschappij. Dat deze batterijen overal in de maatschappij voorkomen in steeds krachtigere vorm en dat er geen moderne maatschappij voor te stellen is zonder lithium batterijen.

Ook de totstandkoming van de internationale regelgeving kwam ter sprake. Teun is de Nederlandse afgevaardigde die in het ICAO (International Civil Aviation Organization) Dangerous Goods (DG) panel zit. In dit panel worden voorstellen gedaan voor aanpassing  of wijziging van internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Deze regelgeving is vastgelegd in de ICAO Technical instructions. Eens per twee jaar wordt een vernieuwde versie uitgebracht. Teun vervolgde met de recente wijzigingen in de regelgeving voor het vervoer van lithium batterijen door de lucht. Grootste verandering in de nieuwe editie van de Technical Instruction (2013-2014) is dat de Packing instructions voor de losse lithium ion- en metaalbatterijen aanzienlijk zijn gewijzigd (PI 965 en PI968). Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen omdat er door de internationale pilotenorganisatie (IFALPA) voor is gepleit dat de gezagvoerder geïnformeerd wordt via het document “Notification to captain” (NOTOC) over eventuele bulkshipments van losse lithium batterijen aan boord van het vliegtuig.

In deze gewijzigde packing instructions worden de batterijen nu in drie secties onderverdeeld, te weten: Sectie IA, Sectie IB en Sectie II. Voor de lithium batterijen verpakt met apparatuur en in apparatuur blijven de bestaande secties I en II gehandhaafd. Daarnaast is voor de categorie IA het gewicht gewijzigd van Gross naar Net quantity. Klik hier voor de presentatie van Teun Muller

KLM Cargo

Tweede spreker van de dag was van Dennis Kampman, Manager Dangerous Goods en Cargo Compliance van KLM Cargo. Zijn presentatie ging over Risk-Assessment. Door middel van het HIRA (Hazard Identification Risk Assessment) team, waar Dennis voorzitter van is, zijn de mogelijke oorzaken en gevolgen in een bowtie (vlinderdas) model weergegeven. Hij waarschuwde voor onnodige extra restricties, omdat deze producten dan op een illegale manier aangeboden zullen worden voor vervoer per vliegtuig. KLM zal dan ook niet het vervoer boycotten, “liever weten dat het vervoerd wordt dan dat niet te weten”. Klik hier voor de presentatie van Dennis Kampman

IATA

Als derde en laatste spreker was Brendan Sullivan, manager Dangerous Goods & Training Standards van IATA (International Air Transport Association), overgevlogen vanuit Geneve. Zijn verhaal ging over het implementeren van de wijzigingen in het IATA Dangerous Goods Manual. Hierbij legde hij de vragen en antwoorden uit die door de operators aan IATA gesteld zijn. Het betrof vragen over de nieuwe regelgeving en de problemen waar de operators tegen aanliepen bij de implementatie/uitvoering hiervan. Klik hier voor de presentatie van Brendan Sullivan.

 

Paneldiscussie


V.l.n.r.: Dennis Kampman, Joost van Doesburg, Wouter Houben en Teun Muller

Na de presentaties namen Teun Muller, Dennis  Kampman, Wouter Houben (Flight Technical Affairs van de VNV) en Joost van Doesburg (Beleidsadviseur Lucht-Expresvervoer van de EVO) plaats in het panel om vragen vanuit de zaal te beantwoorden.
Joost van Doesburg gaf aan dat bij de ongelukken met de vrachtvliegtuigen van UPS en ASIANA niet de precieze oorzaak vastgesteld kon worden. Wel was duidelijk  dat de brand was uitgebroken in het vrachtruim van beide toestellen en dat er grote hoeveelheden lithium batterijen aan boord waren.
Wouter Houben legde uit dat dergelijke incidenten juist voor de piloten (verenigd in de VNV) aanleiding waren om voortaan te willen weten welke lithiumbatterijen zich aan boord bevinden, in welke hoeveelheden en de precieze locatie.
Deze nieuwe regels gelden alleen voor de los verpakte lithium-ion en lithium-metaalbatterijen in het vrachtruim.  In een artikel van de heer Hans van der Maat van SCS staat de informatie over de nieuwe categorieën ( sectie I en sectie II elk met hun eigen veiligheidniveaus met bijbehorende regels. Sinds 1 januari is sectie I gesplitst in sectie IA en sectie IB. Ook de regels en voorschriften voor de “Declaration of Dangerous Goods“ en de zogenaamde  “ Notification to the Captain” (NOTOC) over het labelen van de gevarenklasse (negen) en de het lithiumhandlinglabel  worden hier verder besproken. Klik hier voor het artikel van Hans van der Maat.
Het onderzoek naar incidenten met lithium batterijen laat zien dat non-compliance  en gebrek aan kennis van de eisen en voorschriften het belangrijkste probleem is. Vandaar de oproep voor bewustwording.
Uit onderzoek blijkt ook dat het belangrijk is de problemen te begrijpen die kunnen ontstaan door de complexiteit van de eisen en de voorschriften. De resultaten kunnen dus ook gebruikt worden om problemen te identificeren ter verbetering van het luchtvracht transportsysteem van lithiumbatterijen.
Na het dankwoord van de dagvoorzitter, de heer Wildschut, werd de middag afgesloten met een borrel. Hier kon men de sprekers en panelleden nog wat meer vragen stellen en werd nog verder gediscussieerd over het onderwerp. Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag.

Be the first to comment on "Angst voor lithium batterijen terecht?"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*