Volop kansen voor exporterend Nederland

In een lommerrijke hoek van een industrieterrein in Dordrecht-West ligt de hoofdvestiging van B&S. Die haast verscholen aanwezigheid heeft iets symbolisch. Hoewel onbekend bij het grote publiek behoort het bedrijf in zijn soort tot de grootste exporteurs van Nederland.

“Ga naar een willekeurige supermarkt en je vindt er alles voor groot- en kleinverbruik dat via ons bedrijf wereldwijd zijn bestemming vindt,” zegt algemeen directeur Cor van Esch, die in de 36 jaar dat hij bij B&S Bosman Global werkzaam is, zowel het assortiment exportproducten als de export van het bedrijf fenomenaal zag toenemen. Ondanks de economische crisis is er nog steeds sprake van een opgaande lijn. Dat geldt niet alleen voor B&S Bosman Global, maar voor meer Nederlandse exportbedrijven. Van Esch is bestuurslid van Fenedex, de koepel van Nederlandse exporteurs en andere internationaal opererende ondernemingen. Op grond van zijn eigen ervaringen met de export in het afgelopen jaar is hij niet verbaasd dat Fenedex stelt dat de Nederlandse import en export terug zijn op het niveau van voor de kredietcrisis. De exportvereniging baseert zich daarbij op een onderzoek van het ING Economisch Bureau. Volgens dat onderzoek zou Nederland zelfs iets voor lopen op nabijgelegen landen als Duitsland en Frankrijk. Vooral de Nederlandse export doet het goed dankzij de goedkope euro. ING schat dat de Nederlandse uitvoer in 2012 uitkomt op 435 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan vorig jaar. De import zal naar verwachting 390 miljard euro bedragen, een groei van 7 procent.

Buiten Europa
“Export is de kurk waar Nederland op drijft,” constateert Van Esch. “Door alle Europese problemen is er een somber beeld ontstaan. De consumptie in Nederland loopt terug doordat mensen hun hand op de knip houden. Men is voorzichtig met het doen van bestedingen. Buiten Europa is dat anders. Opkomende markten zijn Azië, de BRIC landen, Afrika. In al deze regio’s nemen de welvaart en het welzijn van vooral de middenklassen van de bevolking toe, met als gevolg dat ook de consumentenbestedingen toenemen. Voor exporteurs en internationale handelsondernemingen schept dit buitengewoon aantrekkelijke mogelijkheden om hun producten af te zetten. Terwijl het overal in Europa moeilijk blijft, hebben creatieve geesten met ondernemerszin, voor de ontwikkeling van hun export, legio kansen op andere continenten. Kansen die zij daadwerkelijk grijpen. Vandaar ook dat Fenedex optimistisch is over de groeimogelijkheden van Nederlandse exporterende bedrijven.”

Schoolvoorbeeld van succes
In feite kun je de geweldige sprong die B&S heeft gemaakt in het bedienen van nichemarkten, beschouwen als schoolvoorbeeld van het succes waarmee Nederlandse bedrijven hun export uitbreiden en vermeerderen. Van Esch raamt dat 97 procent van de omzet van het bedrijf export gerelateerd is. Hij omschrijft B&S Bosman Global, ooit begonnen met de groothandel in boter, als een ‘one source supplier’ van een vrijwel onbegrensd assortiment producten variërend van dranken, sigaretten, parfums, genotmiddelen, levensmiddelen waaronder vries-, koel- en droge goederen tot elektronica. Het productenassortiment staat of valt met de logistiek om de leveringen aan de ontvangers waar ook ter wereld te realiseren. “Assortiment en logistiek vormen de twee hoekstenen van het concept dat wij verkopen,” beklemtoont Van Esch. “Onze klanten kunnen kiezen uit ruim 40.000 producten. Elk product kunnen zij in elke gewenste hoeveelheid kopen. Wij leveren bestellingen af op iedere plek waar de klant dat wil. Daarvoor maken we gebruik van zee-, land- en luchttransport.” Het bijzondere aan de dienstverlening van B&S is dat klanten mixed ladingen kunnen samenstellen. Het merendeel van de containers die het bedrijf verscheept, zijn dan ook beladen met talloze artikelen in uiteenlopende hoeveelheden. Wereldwijd wordt het assortiment ingekocht en ook wereldwijd verkocht. “Wij kunnen dat doen,” legt Van Esch uit, “omdat wij als bedrijf beschikken over het meest uitgebreide stelsel aan douane en veterinaire vergunningen dat in de EU bestaat. Dat betekent dat wij goederen vanuit welke oorsprong ook heffingenvrij -, dus zonder invoerrechten, accijnzen, BTW en dergelijke te hoeven afdragen -, opslaan en vervolgens weer exporteren. Dit stelt ons in staat om in combinatie met onze groothandelsfunctie consolidatie voor de klant mogelijk te maken en heel snel en precies op maat afzetmarkten te bedienen die gigantisch divers zijn.” Een belangrijke groep onder de klanten zijn scheepsbevoorraders. In dit specifieke segment is B&S Bosman Global zelfs de nummer één in de wereld. Andere ondernemingen waaraan de diverse B&S business units producten leveren, zijn airline cateraars, Amerikaanse en Europese cruisemaatschappijen, cateraars voor militaire en industriële doeleinden en een groot aantal Duty Free shops op luchthavens, Ferry schepen, militaire bases en aan landsgrenzen. “In Kaboel,” geeft Van Esch als voorbeeld, “hebben wij grote magazijnen van waaruit wij de troepen van alle nationaliteiten in Afghanistan beleveren. Hetzelfde doen we onder andere in Centraal Azië, Mongolië en Afrika voor on-shore en off-shore projecten. Zelf hebben we een groot aantal airport Duty Free shops zoals op Eindhoven Airport en in het Afcent NATO hoofdkwartier. Op een aantal Europese luchthavens hebben we eigen Duty Free shops die onder de naam Capi consumentenelektronica verkopen.”

Hoge vlucht genomen
Wat min of meer nieuw is maar de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen, is de levering aan supermarkten in Centraal Azië en Afrika. Door de toenemende welvaart krijgen de bewoners in deze gebieden behoefte aan een steeds breder assortiment goederen die niet bij lokale fabrikanten kunnen worden gekocht. “Douane- en veterinaire vergunningen zijn een cruciaal aspect in onze dienstverlening,” beaamt Van Esch. “Wij leveren duizenden container ladingen naar honderden havens en luchthavens. Onze afnemers vervullen in de meeste gevallen zelf de lokale douaneafhandeling. Vooraf overleggen we met hen over het benodigde papierwerk dat ter plekke gevraagd wordt. Wij hebben een grote douaneafdeling die alle kennis in huis heeft om de ontvangers bij te staan. Op veterinair gebied moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met niet alleen bijvoorbeeld Halal voorschriften maar ook met de specifieke eisen die steeds meer landen stellen ten aanzien van de inhoud van de gezondheidscertificaten. De logistiek hangt af van wat de klant wil. Alles is mogelijk, vanaf het charteren van complete vliegtuigen waaronder de grootste Tupolevs en Boeings tot en met het leveren van een fles exclusieve wijn voor een passagier op een cruiseschip. Bij de opstart van bijvoorbeeld een nieuwe VN vredesoperatie komt het voor dat de eerste ladingen met het vliegtuig worden ingevlogen. De vervolgladingen komen met het schip waardoor er een reguliere goederenstroom ontstaat. Op die manier kunnen de transportkosten worden gedrukt. Soms ontkom je niet aan het relatief dure luchttransport. Zo hebben we grote contracten met airlines die verse groenten en fruit naar Kaboel vliegen. In principe maken we rechtstreekse deals met luchtvaartmaatschappijen en rederijen. Daarnaast hebben we veel wegvervoer. Voor de bevoorrading van schepen rijden er truckondernemingen voor ons door heel Europa. Cruisemaatschappijen worden op bepaalde bestemmingen wekelijks bevoorraad. Afhankelijk van de grootte en de reis van een cruise gaan er één of meerdere auto’s naar een boot. Met al onze niches gaat het goed, en ook dit segment is een groeimarkt. Cruisevakanties zitten geweldig in de lift. Mensen geven er graag geld aan uit. Naarmate dit soort vakanties populairder worden, zetten de rederijen steeds meer boten in. Daardoor neemt ook de behoefte aan de bevoorrading van cruiseschepen toe.”

In één container
De logistiek waarmee de goederen aan de klanten worden geleverd, moeten feilloze operaties  zijn. Om dat te bereiken stelt B&S Bosman Global hoge eisen aan zijn vervoerders. De chauffeurs die de ritten uitvoeren, moeten exact op de hoogte zijn van het ladingplan. Het hebben van de benodigde diploma’s en vergunningen is een eerste vereiste. Maar ze moeten ook weten welke documenten van toepassing zijn en hoe die gebruikt moeten worden. Een concept dat B&S Bosman Global zelf voor zijn klanten heeft ontwikkeld, is de mogelijkheid om in één container vries- en koelproducten samen met ongekoelde goederen te vervoeren. Van Esch: “We maken gebruik van uitneembare scheidingswanden in zeecontainers. In het compartiment dat door de wand gescheiden wordt, kunnen vries- en koelproducten temperatuur gecontroleerd worden vervoerd. De overige ruimte van de container wordt niet gekoeld en kan worden gebruikt voor  andere goederen. Deze wijze van consolidatie biedt de klant het voordeel dat hij voor de mix van goederen die hij koopt: vries- en koelproducten maar ook droge goederen, niet meerdere containers nodig heeft maar met één laadeenheid kan volstaan. Hierdoor kunnen onze klanten fors op de transportkosten besparen.”

Op eigen kracht
Met de kennis en ervaring die bedrijven als B&S Bosman Global inbrengen, kan Fenedex haar leden en aangesloten ondernemingen behulpzaam zijn bij het succesvol ondernemen op buitenlandse markten. Een verschil met sommige andere koepelorganisaties is dat Fenedex als belangenbehartiger van Nederlandse exporteurs niet politiek gericht is. In discussies wordt wel eens gepleit voor een actievere rol voor overheid en politici ten behoeve van het exporterende bedrijfsleven. Van Esch reageert daar kritisch op. Hij vreest dat bedrijven die zich laten leiden door voorwaarden die niet door hen zelf zijn gecreëerd (zoals bijvoorbeeld exportsubsidies), het risico lopen dat zij zomaar door externe omstandigheden waarop zij geen vat hebben, overvallen kunnen worden. “Bedrijven moeten op eigen kracht hun weg zoeken,” benadrukt hij. “Daar heb je ondernemersdurf en ondernemerszin voor nodig. Als ik naar ons eigen bedrijf kijk, hebben we ons succes vooral te danken aan goede mensen die de wereld in willen trekken en bereid zijn co-entrepreneurschap te beoefenen. Dat niet alleen, natuurlijk. Niet in de laatste plaats is een goede financiering van belang. Die hebben we altijd gehad. Hierdoor krijg je kansen die voor andere bedrijven, misschien niet altijd zijn weggelegd.”

Juist dit vertrouwen dat ook veel andere internationale ondernemingen in eigen kunnen hebben, draagt ongetwijfeld bij aan de positieve verwachtingen die exporterend Nederland voor de komende jaren heeft. Vrachtvervoerders en logistieke dienstverleners kunnen hier moed uit putten.

Door Micha Ouwendijk

Be the first to comment on "Volop kansen voor exporterend Nederland"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*