Berichtenuitwisseling onder de loep

Het “E” tijdperk lijkt inmiddels ook in de luchtvaartindustrie eindelijk van de grond te komen. De electronische berichten uitwisseling van de informatie op de vervoersovereenkomst vervat in de luchtvrachtbrief maakt door projecten zoals efreight een significante groei door en dat biedt kansen om processen slimmer met elkaar in te richten.

 

 

 

 

Een mooi voorbeeld van projecten die nu eindelijk van de grond kunnen komen zijn E-cargo receipt en E-link. Middels deze projecten zou het mogelijk moeten worden om met de beschikbare voorinformatie welke door de forwarding agent beschikbaar wordt gesteld over de status van goederen een controlemoment bij de balie van de afhandelaren te vereenvoudigen.

Minder controlemomenten en minder administratieve handelingen in opeenvolgende schakels binnen de ketenpartijen waarmee efficiency en data integriteit kan worden geoptimaliseerd.  Een mooie gedachte waar een ieder zijn schouders binnen de luchtvrachtindustrie onder zal zetten zou je zeggen maar de realiteit is weerbarstiger.

Kosten, nut en noodzaak niet transparant
Regelmatig spreek ik met expediteurs die klagen over de kosten welke door afhandelaren in rekening worden gebracht indien een zending not ready for carriage wordt aangeleverd.

Op de vraag welke ik altijd stel of E cargo receipt wordt geraadpleegd voor vertrek voor het uitleveren van de vracht wordt vaak ontkennend geantwoord. ( Met deze applicatie van Cargonaut kan de compliance op diverse punten van een zending worden geverifieerd ) Men wil data welke voorhanden is in eigen logistieke systemen niet in externe applicaties raadplegen. In andere gevallen weet men deze oplossing niet goed in het eigen proces te implementeren en ook is bij velen het gebruik van E cargo receipt geheel niet bekend. Ook voor afhandelaren kleven er diverse bezwaren aan de controle welke op zending niveau dient plaatst te vinden. Onnodig veel extra werk met de nodige onduidelijkheiden over statussen die bepalen of een zending wel of niet geschikt is voor accceptatie en nog niet te spreken over de regelmatige storingen of onderhoud die het gebruik van de applicatie op die momenten onmogelijk maken. Het verplicht gebruiken van Ecargo Receipt en Elink roept dan ook bij veel logistieke bedrijven de nodige vragen op.

Op zoek naar de weg van de minste weerstand
De kosten voor berichtgeving varieren tussen de 25 euro cent en 45 eurocent per bericht en wordt in veel gevallen door zowel de verzender ( agent ) als de ontvanger ( afhandelaar en luchtvaartmaatschappij ) betaald. De introductie van een house airwaybill binnen de condities van de ready for carriage voorwaarden zet in elk geval de middel(grote) expediteurs aan het rekenen en ik kan mij ook voorstellen dat dit voor de afhandelaren en luchtvaartmaatschappijen een actueel onderwerp is als gevolg van de enorme toename van berichtenverkeer. ( Een luchtvrachtzending is meestal een verzameling van zendingen met naast een Master Airwaybill tevens elke deelzending een house airwaybill ) . Exhorbitante verhoging van communicatiekosten voor bedrijven liggen op de loer indien de huidige tarievenstructuur van Cargonaut blijft gehandhaafd.

Dat de markt anticpeert op deze ontwikkeling is duidelijk. Luchtvaartmaatschappijen en afhandelaren bieden steeds meer zelf de mogelijkheid aan hun klanten ( agenten ) om berichten rechstreeks te ontvangen. Expediteurs zoeken alternatieven en partijen als Traxon, Champ, Descartes en deze dienstverleners varen daar in hoog tempo steeds beter wel bij. Nieuwkomers die de Nederlandse markt aan het verkennen zijn voor het mogelijk aanbieden van diensten beweren tarieven met betrekking tot de uitwisseling van electronische berichten minstens 40% goedkoper te kunnen aanbieden.

Om onnodig data entry en mogelijk logistiek oponthoudt te voorkomen indien systemen door storingen of onderhoud niet kunnen worden gebruikt zijn bilaterale compliance overeenkomsten tussen enkele afhandelaren en agenten in het leven geroepen. Hiermee wordt tussen partijen afgesproken dat de agent aan zijn Ready for Carriage en douane verplichtingen zal voldoen en bij het aanleveren van zendingen proactief de afhandelaar in kennis stelt dit indien de zending niet 100% groen kon worden aangeleverd. Het blijkt dat AEO gecertifieerde bedrijven met hoge mate van compliance op hun processen hiertoe prima in staat zijn.
Stappen in deze richting worden op het gebied van douane reeds genomen door Rhenus.
zie http://www.cargomagazine.nl/rhenus-l…bruik/#content .

Ecargo receipt verliest naar mijn mening dan ook snel zijn toegevoegde waarde als applicatie op basis waarvan vrachtzendingen al dan niet mee kunnen worden geaccepteerd.


Makkelijker gezegd dan gedaan

Toch is het verstandig niet over een nacht ijs te gaan daar waar het aanbrengen van wijzigingen in berichtenverkeer betreft. Het kan zo zijn dat door het wegvallen van koppelingen gen tot stand zijn gekomen waardoor bijvoorbeeld het ECS manifest niet meer op juist wijze wordt verwerkt. Dit neemt niet weg dat het aangeven via bijvoorbeeld OTP ( overheid transactie portaal ) of een andere service provider met betrekking tot data infrastructuur een simpele keuze wijziging zou moeten kunnen zijn zonder dat dit ten koste gaat van een goede werking van een formaliteiten stelsel. Het lijkt er op dat de samenwerking tussen de Douane en Cargonaut in de tijden dat zich geen of minder alternatieve dienstverleners heeft geleid tot de inrichting van een infrastructuur waar andere spelers niet eenvoudig op kunnen inspelen. Dat Cargonaut zich heeft gecommiteerd aan het neutraal logistiek informatie platform is een verstandige en noodzakelijke keuze om verdere samenwerking met de douane in de toekomst te kunnen continueren.

Be the first to comment on "Berichtenuitwisseling onder de loep"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*