TLN, Arthur van Dijk “Durf duurzaam te delen”

“Durf duurzaam te delen”De missie van Arthur van Dijk, voorzitter Transport en Logistiek NederlandSinds september 2013 is Arthur van Dijk, voormalig wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). TLN is de ondernemersorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistieke dienstverlening in Nederland. Gesteund door zo’n 5600 leden, behartigt TLN de belangen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Een brede achterban met een gezamenlijk doel: de ontwikkeling van een – internationaal – concurrerende sector waarin kwaliteit, innovatie en duurzaamheid centraal staan.

Het CV van Van Dijk is indruk-wekkend: van o.a. beleidsme-dewerker bij het Ministerie van Financiën tot een 10-jarig wethouderschap in de gemeente Haarlemmermeer met Schiphol in zijn portefeuille. In de loop der jaren heeft Van Dijk een schat aan kennis en ervaring opgedaan die hem in zijn huidige functie goed van pas komt.

Broos evenwicht
“TLN voert elk kwartaal een conjunc-tuuronderzoek uit onder haar leden. Ondanks dat het steeds beter gaat, zijn de tarieven nog erg mager en is er sprake van een broos evenwicht. De sector staat aan de ene kant onder druk terwijl aan de andere kant gelui-den over duurzaam investeren steeds vaker te horen zijn”, aldus Van Dijk.

Duurzaam delen
Met het motto ‘Durf duurzaam te delen’ wordt een nieuwe weg ingeslagen. Waar het voorheen ‘not done’ was om kennis te delen met je concurrent, zien we nu een stimulans om juist met die concurrent te gaan samenwerken en kennis te delen om gezamenlijk – sectorbreed – tot een beter resultaat te komen. Van Dijk: “En dat is een omslag want samen-werking tussen concurrenten werd nooit openlijk beleden”.

Conservatief of innovatief?
Van Dijk geeft toe dat de transportsec-tor te kampen heeft met een conservatief imago. De buitenwereld ziet de sector als zeer behoudend en weinig vernieuwend. “Maar wat de mensen niet zien is wat er achter de schermen gebeurt. Processen binnen de logistieke wereld zijn wel degelijk innovatief” zegt Van Dijk. “TLN ziet het als haar taak om zichtbaar te maken hoe vooruitstrevend de sector – en eigenlijk nog breder: Nederland – wél is”.  Lees het volledige artikel op pagina 6 en 7 van CargoHub Magazine,  klik hier

Be the first to comment on "TLN, Arthur van Dijk “Durf duurzaam te delen”"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*