Circular Profit for a better Planet & healthier People

People, Planet, Profit wordt door veel ondernemingen gehanteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar werkt dat ook voor de vracht logistieke sector?

De strategie van de Hogeschool Inholland is gericht op Duurzaam, Gezond en Creatief. Hiertoe heeft het Business Research Center (BRC) van de Hogeschool in haar meerjarenplan de circulaire economie centraal gezet. Op dit moment onderzoekt het BRC de manieren waarop MKB-bedrijven kunnen leren en innoveren met de circulaire economie als ambitie.

 

 

Ook zijn 125 studenten van de opleiding Airport & Aviation actief om voor de vrachtlogistieke sector circulair-economische oplossingen te vinden. Tevens organiseert het BRC kenniscafé’s waarin dit vraagstuk met participanten vanuit onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden verder wordt uitgediept. Op 22 februari a.s. strijkt het BRC neer bij ‘The Grounds” op Schiphol om voor de vracht logistieke sector van Schiphol een kenniscafé te organiseren.

Wat is de circulaire economie?
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om het verbruik van producten en grondstoffen te minimaliseren, hun herbruikbaarheid te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Dit verschilt van het huidige, voornamelijk nog lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. De SER ziet een circulaire economie als een economie die binnen ecologische randvoorwaarden efficiënt en maatschappelijk verantwoord omgaat met producten, materialen en hulpbronnen, zodat ook toekomstige generaties toegang tot materiële welvaart behouden.

Het circulaire systeem kent 2 kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur en weer als voedsel voor ecosystemen en nieuwe grondstoffen dienen. En een technische kringloop van kunstmatige materialen, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft hun economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het is belangrijk dat kunstmatige materialen de biologische kringloop niet vervuilen, en dat beide soorten materialen van elkaar te scheiden en in te zamelen zijn. Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’. Het ‘cradle-to-cradle’ denken van McDonough en Braungart wordt als belangrijke basis beschouwd voor verdere studie naar innovaties op basis van de circulaire gedachte.

Lees het volledige artikel op pagina 58 in Cargo Magazine, klik hier

latest-edition

Cargo magazine kosteloos ontvangen? Klik hier

Be the first to comment on "Circular Profit for a better Planet & healthier People"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*