Sander van Lent over AEO en monitoring: risico of kans?

Uw onderneming heeft wellicht al enige jaren een AEO-vergunning (“Authorised Economic Operator”). Dan heef u inmiddels ook al enige bureautoetsen en wellicht een veldtoets achter de rug. Om die met goed gevolg te kunnen doorstaan, moet u aan de douaneauditors kunnen aantonen dat u in control bent. Daartoe dient u de processen waarop AEO ziet te monitoren. Dit wordt in veel ondernemingen als een noodzakelijk kwaad gezien.

 

 

 

Ondernemers zijn druk met ondernemen. Daarbij is “douane”, laat staan AEO en monitoring, vaak niet de “corebussiness”. Echter, als u de gedachte van AEO doorgrondt, dan is het logisch om daadwerkelijk te willen voldoen aan de AEOmonitoringseisen en biedt dit ook kansen aan uw onderneming. In dit artikel ga ik in op de kansen die AEOmonitoring uw onderneming biedt.

Van risico (beheersing) naar kans
AEO is sinds de introductie vooral gericht op het beheersen van risico’s. Een goed systeem begint bij een risicoanalyse. Zo ook de AEO-monitoring (in feite moet u zelf de controles uitvoeren die de Douane eerder deed), en de maatregelen die daarbij horen. Als u de risico’s heeft vastgesteld, dan neemt u maatregelen (procedures, werkinstructies, interne controles etc.) om te voorkomen dat deze zich voordoen. Mocht een risico zich onverhoopt toch voordoen, dan kunt u dit vaststellen en vervolgens maatregelen nemen om te corrigeren en te voorkomen dat het risico zich nogmaals voordoet. U heeft zo een sluitend risico-managementsysteem, gebruik makend van de “plan-do-check-act” cyclus. AEO’s doen het bovenstaande vaak braaf, maar zonder echt
te kijken naar de reden hiervan. Daar ligt de crux om bij de kansen te komen die AEO en monitoring biedt.

Veiligheid in de logistieke keten en Vision 2020
De AEO-systematiek is ontstaan door de noodzaak van ketenbeveiliging na de aanslagen van “9/11”. Overheden uit alle werelddelen zagen zich genoodzaakt om op voorhand een veiligheidsscreening uit te voeren op partijen in de logistieke keten. Door aan gescreende en bekende partijen voordelen te bieden (financieel en operationeel), kreeg en krijgt de handhaver grip op deze “goedgekeurde” partijen. Deze vorm van horizontaal toezicht is de afgelopen jaren allen maar toegenomen. De Nederlandse Douane heeft vorig jaar haar meerjarige visie geopenbaard (“Vision 2020”). Uit deze visie blijkt dat handelsfacilitatie alleen mogelijk is voor ondernemingen met een AEO-vergunning. Heeft een onderneming geen AEO-vergunning, dan zal dit tot vertraging in het logistieke proces leiden. Ook omdat vereenvoudigingen alleen zijn voorbehouden aan ondernemingen met een AEO-vergunning. Kortom, AEO – en de verplichte monitoring – is een must.

Lees het volledige artikel op pagina 48 in Cargo Magazine, klik hier

latest-edition

Cargo magazine kosteloos ontvangen? Klik hier

Be the first to comment on "Sander van Lent over AEO en monitoring: risico of kans?"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*